İlahi rahmetten uzak kalmış olur ne demek?

Tarih: 14.07.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir hadis dikkatimi çekti:
“Bir zaruret yokken insan bedeni üzerinde yapılan değişiklikleri şiddetle yasaklayan Peygamberimiz (a.s.m.), başına ilâve saç takana, cildine dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek maksadıyla dişini inceltip seyrekleştirene, kaş ve kirpiklerini yolan kadınlara, Allah'ın yarattıklarını değiştirdikleri için ilahi rahmetten uzak kalmış olacaklarını bildirmiş ve ikazda bulunmuştur.”
- Burada geçen ilahi rahmetten uzak kalır ne demek?
- Cennete mi giremez anlamında mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis -soruda geçtiği üzere- şöyledir:

Peygamberimiz (asm), başına ilave saç takana, cildine dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek maksadıyla dişini inceltip seyrekleştirene, kaş ve kirpiklerini yolan kadınlara, Allah'ın yarattıklarını değiştirdikleri için, ilahi rahmetten uzak kalmış olacaklarını bildirmiştir. (Nesei, Zinet, 22,73; Müslim, Libas, 119-120, h.no: 2125)

Hadisin metninde “rahmetten uzak...” manası “lanet” kelimesiyle ifade edilmiştir. Lanet kelimesi de Allah’ın rahmetinden uzak olmayı ifade eder. 

Din imtihanında bir tarafta Allah’ın rahmeti, bir tarafta Allah’ın gazabı; bir tarafta cennete giden yol, bir taraftan cehennem giden yol vardır. İnsan bu olumlu ve olumsuz olan taraflara kendi tercihiyle yönelir. Her günah, insanı rahmetten uzaklaştırır, Allah’ın gazabına yaklaştırır. Her salih amel ise insanı Allah’ın gazabından uzaklaştırır, rahmetine yaklaştırır.

Bu iki taraf arasındaki mesafeyi hangi tarafın lehine kısaltırsa, öbür taraftan uzaklaşmış olur.

Özetle, söylenen her söz, işlenen her fiil, ya rahmete yaklaştırır ya da uzaklaştırır.  

Bir hadis-i şerifteki şu tasvir çok önemlidir:

“Kul, bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. Tövbe ettiği takdirde cilalanıp silinir. O günahı tekrar işlediği / günaha devam ettiği zaman, o siyah nokta da gittikçe büyür, kalbi istila eder. İşte bu husus, 'Hayır (Kur’an eskilerin masallarıdır, diyenlerin sözleri doğru değildir). Bilakis işledikleri günahlar, onların kalplerini paslandırdı.' (Mütaffifin, 83/14) ayetinde geçen paslanmadır.” (bk, İbn Cerir Taberî, ilgili ayetin tefsiri)

Öyle anlaşılıyor ki, hadiste yer alan “rahmetten uzak kalmak” kesin olarak cennete girmemek anlamından ziyade, “cennet yolundan sapmak, cennete giden yoldan yan çizmek” anlamına gelir.

Tekrar tövbe edip cennet yoluna dönen -durumuna göre- doğrudan veya biraz dolambaçlı bir güzergâh takip ederek cennete gidebilir. Çünkü “imanla kabre girmek şartıyla” her türlü günah af kapsamındadır. Yani, Allah dilerse kulunu affedip doğrudan cennete gönderir, dilerse biraz ceza çektirdikten sonra cennete gönderebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun