İki evim var, zekat gerekir mi?

Tarih: 31.05.2022 - 08:29 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İki evim var, biri köyde biri de şehirde, bu evlere zekat düşer mi?
- Zekat gerekirse hangisine düşer?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin, Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belirli miktarı ifade eder.

Dolayısıyla zekât, sırf Allah’ın emri olduğu için ifası gereken ve samimi niyet gerektiren farz bir ibadettir.

Bu itibarla bir kimsenin elinde bulunan altın, gümüş, TL veya döviz cinsinden birikimi, banka hesaplarındaki değerler ve zekâta tabi diğer ticari mal ve gelirlerin, temel ihtiyaçlar ve bir yıllık borçlar çıktıktan sonra nisap miktarına (80.18 gr. altın veya değeri) ulaşması ve üzerinden bir kamerî yıl geçmesi hâlinde, bu birikimden kırkta bir (%2.5) oranında zekât verilmesi gerekir.

Öte yandan kişinin oturduğu evi ve binek olarak kullandığı arabası (ticaret malı olmadığı sürece) temel ihtiyaçlardan / havaic-i asliyyeden sayılır. Bu sebeple oturulan ev ve binilen araba, zekâta tabi değildir.

Asli ihtiyaçları (oturduğu ev ve kullandığı araba) dışında yatırım veya ticaret amaçlı olmayan birden fazla ev veya arabaya sahip olunması durumunda; şayet bu ev ya da arabalar kiraya verilmişse, bu kira gelirlerinin toplamından yirmide bir (%5) zekât olarak verilir.

Asli ihtiyaç dışında sahip olunan ev veya parsel gibi yerler, kira geliri için değil de yatırım maksadıyla alınmışsa, değeri üzerinden zekât vermek gerekir.

Buna göre, sizin bu iki eviniz de ihtiyacınız için alınmış ve kendiniz kullanıyorsanız, kira gibi bir geliri de yoksa, ikisine de zekât düşmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun