İki eşli koca, aynı anda ikisiyle de karı koca olabilir mi?

Tarih: 12.09.2023 - 08:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Fetavayı Hindiyye’deki bu fetvayı açıklayabilir misiniz?
- Kumasının veya cariyesinin yanında, bir kimsenin karısına cima yapması da İmâm Muhammed (R.A.)’e göre mekruhtur.
- Fetavayi Hindiyye’de mekruhlar bahsinde böyle bir fetva var. Acaba buradaki mekruhlar tahrimen mekruh olup herhangi bir nassta özellikle belirtilmediği için mi haram değil de tahrimen mekruh olmuştur? Açıklayabilir misiniz?
(Normalde başkasının yanında bu haram olurdu diye biliyorum.)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi, kadınların kendi aralarında da mahremiyet sınırları bulunmaktadır. Bu sebeple kadınların birbirlerinin diz ile göbek arasını görmeleri haramdır.

Bu durumda bir kişi iki hanımı ile aynı anda cinsel ilişkide bulunamaz. İki karısının aynı yatakta bulunması da caiz değildir.

Soruda geçen konu, bir kimsenin aynı yatakta iki karısıyla da karı koca olması değil, aynı ortamda iki karısı da varken diğeriyle -örneğin örtü altında, odanın kapalı bir bölümünde avret yerleri kapalı şekilde- karı koca olmasıdır. İşte İmam Muhammed buna mekruh diyor. Ayrıca buradaki mekruh ifadesi İmam Muhammed’e göre haram demektir.

Demek ki, bir erkeğin, kadının kumasının yanında, avret yerleri örtülü olsa bile, karı koca olması günahtır, ayıptır, saygısızlıktır, çirkindir.

Hatta, aynı yerde Buharalı âlimlerin, bir kadının kumasının yanında aynı ev üzerinde bile karı koca olmasının hoş görmedikleri ifade edilir. (bk. Feteva-i Hindiyye, Akçağ Yayınları, 12/34-35)

Bilindiği üzere esas olan tek evliliktir, meşru şartlara uygun olarak birden fazla evliliğin gerekli olması durumunda, kocanın iki eşi de rahatsız edecek bir şey yapması kul hakkı olur. Zira bir kadını en çok rahatsız eden şey, kocasının diğer eşiyle karı koca olduğu zamanı bilmesidir.

Âlimlerimiz bu noktaya dikkat çekerek, adaletli, hakkaniyetli ve saygılı bir kocanın, bu hassas konuya azami dikkat etmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun