Hz. İbrahim kaçlı yıllarda yaşamıştır?

Tarih: 31.10.2016 - 11:41 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. İbrahim'in kaçlı yıllarda yaşadığı biliniyor mu?
- Tevrat ve Kuran’da bu konuda bir bilgi var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. İbrahim aleyhisselamın yaşadığı dönem tam olarak bilinmemektedir.

Araştırmacılar, Tevrat’ta nakledilen hayat hikayesinin çeşitli metinlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulduğunu söyler.

Julius Wellhausen ekolünün ortaya koyduğu Tevrat’ın edebî tahliline göre, Hz. İbrahim’le ilgili Tevrat’taki bilgiler Yahvist, Elohist ve Ruhban metinlerine dayanır.

Yahvist metin milâttan önce 950 yıllarında, Elohist metin milâttan önce VIII. yüzyılda, Ruhban metni ise milâttan önce 400’lerde yazılmıştır. Tevrat’ta Hz. İbrahim’le ilgili bilgilerin Babil esareti devrine ait rivayetler olduğu, esaret sonrası dönemde Ruhban metni yazarının buna bazı ilâveler yaptığı, Doğu krallarıyla ilgili Tekvîn’in 14. babındaki bilgilerin ise çok daha sonra Helenistik dönemde eklendiği ileri sürülmektedir. (ER, I, 14)

Hz. İbrahim’in çağdaşı olarak takdim edilen Sennear (Şinar) veya Babilonya Kralı Amrafel’in, Babil Kralı Hammurabi ile aynı kişi olduğu yönündeki yaygın görüş kabul edilirse, İbrahim’in milattan önce XXII-XX. yüzyıllarda yaşadığı söylenebilir. (DBS, I, 8-14; ER, I, 13; EJd., XVI, 3)

Ancak Kur'an, peygamberlere ilişkin açıklamalarında takip ettiği; muhataplarının dinî ve ahlâkî yönden aydınlanmasını ve ders almasını amaçlayan genel yöntemine uygun olarak Hz. İbrahim’den bahsederken de -Tevrat’ta olduğu gibi kronolojik akışa göre bilgi vermek yerine- çeşitli surelerde münasebet düştükçe onun;

- Genel inanç tarihindeki yerini,
- Öğretisinin ana hatlarını ve özelliklerini,
- Tebliğ faaliyetleri ve yöntemlerini,
- Kişiliğinin dinî, ahlâkî, içtimaî ve ailevî boyutlarını tanıtmış,
- Bu konularla ilgisi ölçüsünde hayatından da bazı kesitler vermiştir.
(bk. TDV İslam Ansiklopedisi, İbrahim md.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun