Hz. Cabir’in evinde vuku bulan mucize olayı sahih mi?

Soru Detayı

Böyle bir hadis var mı? Eğer uydurmaysa anlatmak sakıncalı mı?
“Peygamberimiz Cabir'den yemek hazırlamasını istemiş, o da hanımına diyor, çok sevinmişler. keçilerini kesmişler, keserken çocuklar izlemiş, büyük çocuk küçüğü kesmiş. Anne bunu görmüş, Rasul bunu görse yemek yiyemez diye, kocasına bile söylemez, yıkar kefenler, odaya yatırır. Akşam misafir gelir, oğullarını sorar, kadın ben hazırlayım, o yemeğine başlasın der, ama Peygamber kabul etmez bakmaya gider, çocukların yüzünü açar çocuklar hoş geldin ya rasulallah der."

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bundan daha uydurma bir haberin olduğunu düşünemiyoruz. Bilerek bu tür uydurma haberleri anlatanların vebali çok büyüktür.

“Kim bilerek bana yalan haber isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın.” manasına gelen hadisin uyarısına dikkat etmek her müminin görevidir. (bk. Buharî, İlm 38, Cenâiz 33, Enbiyâ 50, Edeb 109; Müslim Zühd 72)

Sırf birilerini heyecanlandırmak veya dinî hissiyatını tahrik etmek için bile bile uydurma haberlere yer vermek cezayı ağırlaştıran bir unsurdur.

Bununla beraber, açıkça İslam akidesine ters düşen bu tür hayalî hikâyelerin -özellikle bu asırda- muhatap üzerindeki müspet etki yerine menfi/olumsuz etki yapacağında hiç şüphe yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
14.933 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun
UYGULAMALAR