Hz. Ali, Hz. Fatıma validemizin üstüne evlenmek isteyince, Peygamberimiz, bunu yapacaksa önce benim kızımı boşasın, demiştir. Bunun hikmetini anlatır mısınız?

Tarih: 10.04.2012 - 11:28 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamber Efendimiz (asm) birden fazla evliliğe karşı çıkmamış, ancak baba ve veli olarak kızı hakkında görüşünü beyan etmiştir.

Peygamberimiz (asm)'in Hz. Ali (ra)'in evliliğine karşı çıkmasının sebebi ise, özel bir durumdur. Peygamberimiz (asm)'in kızı Hz. Fatıma (ra), kocası Hz. Ali (ra)'in ikinci bir kadınla evlenmek istemesine karşı çıkmıştır. Peygamberimiz de kızının bu konuda üzülmesini istemediğinden dolayı, böyle bir evliliğe karşı çıkmıştır. (bk. Buhârî, Nikah, 109, Fedâilü's-sahabe 16; Müslim, Fedailü's-sahâbe 95-96; Ebu Davud, Nikah, 13; İbn Mâce, Nikâh 56; Ahmed b. Hanbel, IV, 376)

Ayrıca Peygamberimiz (asm)'in terbiyesinde büyüyen Hz. Fatıma (ra)'nın, kocasının ikinci evliliğine karşı çıkması caiz olmasaydı, Allah Resulü (asm) onu ikaz eder, kocasının arzusuna boyun eğmesini emrederdi. Halbuki durum öyle olmamış, bilakis kızının üzüldüğünü gören Allah Resulü (asm), damadı Hz. Ali (ra)'in bu arzusundan vazgeçmesini istemiş, eğer vazgeçmezse ancak Fatıma (ra)'yı boşadıktan sonra evlenebileceğini bildirmiştir. Böylece Efendimiz (asm), Hz. Ali (ra)'in, Fatıma (ra)'nın üzerine evlenip onu üzmesine razı olmamıştır.

Allah Resulünün (asm) bu davranışında, Müslüman kız ve babalarının, damadın ikinci evliliğine karşı çıkabilecekleri hususunda ruhsat vardır, denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun