Hizmetçi tutmaktan daha hayırlı olan dua nedir?

Hizmetçi tutmaktan daha hayırlı olan dua nedir?
Tarih: 24.10.2022 - 16:35 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Fatma Peygamber Efendimizden, kendisine ev işlerinde yardımcı olacak bir hizmetçi isteyince, Efendimiz kızına bir dua öğretmiş ve bu duanın daha hayırlı olacağını söylemiş. Bu dua hangisidir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ali’nin bildirdiğine göre, Hz. Fatıma el değirmeninin ellerini tahriş etmesinden şikâyetlenerek bir hizmetçi istemek üzere Hz. Peygamber (asm) Efendimize gelmiş; kendisini bulamayınca durumu Hz. Aişe'ye anlatmıştır. Kızının isteğini öğrenen Peygamber Efendimiz (asm) de onların evine gelip, yatmaya hazırlanan kızı ve damadının arasına oturmuş (Bu esnada kalkmak isteyen Hz. Ali'ye izin vermemiş; ayrıca Hz. Ali Nebi Efendimizin ayağının serinliğini göğsünde hissetmiştir.) ve onlara şöyle buyurmuştur:

"Size hizmetçiden daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi? Yatağa girdiğiniz vakit otuz üç defa sübhânallah, otuz üç elhamdülillah, otuz üç Allahü ekber deyiniz; bunu demeniz, sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır.” (bk. Buhârî, Fezailü ashab, 9, Nafakat, 6-7, Daavat, 11)

Bu hadiste zikri geçen tesbih, hamd ve tekbirin hizmetçiden daha hayırlı oluşu hakkında âlimlerimiz değişik yorumlar yapılmıştır.

- Hz. Peygamber (asm), kızına ve damadına her durumda ahiret amellerinin dünya amellerinden üstün olduğunu söylemek istemiş olabilir. Yalnızca zikir öğretisinde bulunması hizmetçi verme imkânının olmamasındandır. Taleplerini yerine getiremediği için onlara istediklerinden daha hayırlı olan bir zikir öğretmiş olmalıdır.

- Hz. Peygamber Efendimiz (asm) ihtiyaç anında dua etmeye eş değer olan bir zikir öğretmiştir. Kendisi için sonunda ulaşılacak ecrin büyüklüğünü düşünerek, her türlü sıkıntıya sabretmeyi tercih etmişse, kızı için de aynı şeyi istemiş olabilir.

- Efendimiz (asm), kızına ahirette daha yararlı olacak bir şey öğretmiş olabilir.

Diğer taraftan bu hadiste:

- Kişinin kendisi için tercih ettiği ahireti, eğer buna muktedir iseler ailesi için de tercih edip onları yönlendirmesi gerekmektedir.

- Hz. Ali ve Hz. Fatıma hakkında güzel bir menkıbe anlatılmaktadır. Yine kızlara ve yakınlara şefkat ve merhamet kanatlarının gerilmesi ve kibri yok edip birliğin sağlanması söz konusudur. Zira Hz. Nebi kızını ve damadını rahatsız etmemiş, yanında yatıyor halde kalmalarına müsaade etmiştir. Hatta ayaklarını aralarına sokmuş ve yanlarında kalıp istedikleri hizmetçiden daha hayırlı bir zikir öğretmiştir.

Ayrıca bu hadis, yatarken bu zikri sürekli tekrarlayanların yorgunluk duymayacaklarının delilidir. Çünkü Hz. Fatıma yorulduğu için hizmetçi istemiş Resulullah (asm) da bu zikri tavsiye etmiştir. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-bari, ilgili hadisin şerhi)

İlave bilgi için tıklayınız:

"Allâhümme Rabbe's-Semevâti's-seb'ı ve Rabbe'l-arşı'l-azim...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun