Hadiste "Allah sizden her biri için, bir cinni arkadaş kılmıştır." buyurulmaktadır. Bu hadisi yorumlar mısınız; herkesin bir cini var mıdır?..

Tarih: 09.07.2006 - 13:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

Hz. Peygamber (s.a.s.) de şöyle buyurmuşlardır: "Allah sizden her biri için, bir cinni arkadaş kılmıştır. " Ashab: "Size de mi yâ Rasûlallah?" diye sorduklarında, Rasûlullah: "Bana da ancak Allah ona karşı bana yardım etti de, o (cin) Müslüman oldu, artık o, bana ancak hayır emrediyor. " buyurdu. (et-Tâc, V/233)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cinden kasıt şeytandır. Çünkü şeytanlar da cinlerdendir.

Peygamberimiz (asm)'in şeytanının Müslüman olmasına gelince; Bu konuda şöyle bir hadis-i şerif vardır:

“Benim şeytanım bana teslim oldu.” (Tirmizi, Rada 17; Müsned, III/309)

Bu hadiste geçen “esleme” kelimesi hem teslim olup boyun eğmeye mecbur oldu hem de Müslüman oldu, manalarına gelmektedir. Bu sebeple "Müslüman oldu" anlamında alınırsa cennete girecek diye anlaşılabilir. Ancak bu kelimeyi hadisçiler "boyun eğip teslim oldu" anlamında kabul etmişlerdir. Çünkü şeytanın cevheri bozulduğundan Müslüman olmasının söz konusu olamayacağını ifade etmişlerdir. (Tirmizi, Rada 17; İ. Cevzi, Telbisü İblis s. 34)

Bu ikinci anlayışa göre şeytanın cennete girmesi mümkün değildir.

Başka bir hadis de; İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Sizden hiç kimse yoktur ki ona, biri şeytandan diğeri melekten olmak üzere yanından ayrılmayan iki "karin" tevkil edilmemiş olsun!"
"Size de mi ey Allah'ın Resûlü!" denildi.
"Bana da!" buyurdular. "Ancak, Allah ona karşı bana yardım etti de o bana teslim oldu. Artık o bana hayırdan başka bir şey emretmiyor!" [Müslim, Münâfıkûn 69, (2814)]

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun