Ezan çiçeğinin olayını bana anlatabilir misiniz?

Tarih: 12.07.2023 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ezan çiçekleri ezan okunduğu vakitleri açar veya kapanır. Ancak bazı evrimciler ezan çiçeklerinin ezan saatleri ile eş zamanlı açmasının nedeninin her ikisinin de gün döngüsünün takip etmesi olduğunu iddia ediyor.
- Ezan çiçekleri aslında güneşin batışı ve doğuşunu takip ettiğini yani işin sırrının gün ışığından olduğu söyleniyor. Akşam ezanı tam güneşin batış saatine denk geldiğinden ezan okunduğu sırada aniden çiçek açan bu çiçeğe halk ezan çiçeği adını verildiği söyleniyor.
- Normalde tüm canlılar veya cansız varlıklar Allah'ın emirlerine uyup Allah'a zikretmez mi?
- Bu iddia hakkında bir açıklama yapar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kuran’da, “göklerde ve yerde bulunan her şeyin Allah’ı zikrettiği” haber verilir. (bk. Hadid, 57/1; İsra, 17/44) Buna göre, atomdan galaksilere kadar her şey kendi lisanıyla Allah’ı tesbih ve zikretmektedir.

Bediüzzaman Hazretleri, varlıklardaki hareketin ve onların Allah’ın emrine uygun olarak yaptıkları her şeyin onların bir nevi konuşması ve zikri olduğunu şöyle ifade ediyor:

“O faaliyetle Sani-i Hakîm enva-ı kâinatı (kainat türlerini) konuşturuyor. Güya göklerin ve zeminin müteharrik (hareketli) mevcutları ve hareketleri, onların o konuşmalarındaki kelimelerdir ve taharrük (hareket) ise, bir tekellümdür (konuşmadır). Demek, faaliyetten gelen harekat ve zeval, bir tekellümat-ı tesbihiyedir. Ve kainattaki faaliyet dahi, kâinatın ve envaının sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır.”

Demek ki hareket bir konuşmadır. Sessizlerin işaretle konuşmaları ve anlaşmaları gibi.

Maddenin en küçük parçası atomdur. Atomu teşkil eden atom altı parçacıklardan elektronlar, atomun etrafında saniyede 50 bin devir yapmaktadır. Proton ve nötronlar da atom çekirdeğinin merkezinde belirli bir yörüngede döndürülmektedir.

Demek ki onlar bu hareketleriyle Allah’ı zikrediyorlar. Atom da hareketlidir. Atomdan meydana gelen moleküller; katılarda az hareketli sıvılarda buna göre daha hareketli. Hava molekülleri de su moleküllerinden daha hareketlidir.

Katılarda moleküllerin hareketli olması demek; dağların taşların velhasıl bütün cansız varlıkların zikir ve teşbih ettiğini göstermektedir.

Yerküre de saatte Güneş'in etrafında 108 bin km. süratle gezdirilmekte, 24 saatte bir de kendi etrafında döndürülmektedir.

Aylar yıldızlar, galaksiler de hareketlidir.

İşte atom altı âlemden galaksilere kadar bütün varlıklar kâinatta hareketlidir. Onların bu hareketi Allah’ı zikir ve tesbihleridir, yani onun her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu ifade etmeleridir.

Varlıkların Allah’ı zikri sadece hareketleriyle sınırlı değildir. Onların her türlü davranışı ve farklı şekil almaları, çiçek açmaları birer faaliyet ve dolayısıyla onların Allah’ı anmaları ve zikretmeleridir denebilir.

İşte ezan çiçeğine de bu açıdan bakılabilir. Onun çiçek açması için belirli bir ışık şiddeti ve dalgası vardır. O da tam akşam ezanı vaktidir. O hadise cereyan ettiği zaman bu bitkiye de “çiçek aç” emri gelmektedir. Bu durum ezanın okunmasına değil, ezan vaktinin girmesine bağlıdır. Ezana bağlı olsa, ezan okunmadığı zaman çiçek açmaması, okunduğu zaman açmasıyla anlaşılır. Ama onun o vakitte çiçeğinin görülmesi ezan sesine bağlı değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun