Ebu Talib’in Peygamberimiz Hz. Muhammed hakkında yazdığı şiiri söyler misiniz?

Tarih: 01.12.2011 - 00:59 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mekkeli şairlerden sayılan Ebu Tâlib'in bazı beyitleriyle istişhâd edilmesi onun iyi bir şair olduğunu göstermektedir. Ebû Hiffân Abdullah b. Ahmed el-Mihzemî (ö. 255/869) tarafından derlenen şiirleri "Dîvânü Şeyhi'l-Ebâtih" adıyla yayımlanmıştır.

Onun Hz. Peygamber (asm)'i Kureyşliler'e karşı korumak maksadıyla söylediği ve "Lâmiyye-i Ebî Tâlib" olarak bilinen "Ebu Talib'in Kaside-i Şi'biyyesi" İbn Hişâm tarafından es-Sîre'ye alınmıştır. (bk. 1/272-280)

Ancak buradaki bazı beyitlerinin sonradan uydurulduğu belirtilmektedir. (Cumahî, Fuhülüş-şu'arâ', 1/233, 244-245; bk. TDV İslam Ansiklopedisi, Ebu Talib md.)

Bu kasidenin Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) ile ilgili bazı beyitleri şöyledir:

- Allah’ın evine yemin olsun ki, işiniz sıkıntıya girmedikçe Mekke'yi terk edip ayrılacağız diye boşuna ümitlendiniz.

- Allah’ın evine yemin olsun ki Muhammet'le olursak yenileceğimizi düşünmekte yanıldınız. Henüz biz onun uğrunda mızrak ve ok kullanmadık.

- Biz çocuklarımız ve hanımlarımızdan vazgeçip onun etrafında yere serilmedikçe onu teslim ederiz (zannetmeyin).

- Demir (zırhlar ve silahlar) içindeki bir kavim, su kaplarının altından su develerinin kalktığı gibi size ayaklanmadıkça,

- Bir omzu düşük zalim birine yapıldığı gibi, bu kin sahibi de aldığı darbeden dolayı, pis (kanının) üzerine, kapandığı görülmedikçe,

- Allah’a yemin olsun ki, eğer benim gördüğüm hâl devam ederse, hiç şüphesiz kılıçlarımız örnek insanların kanlarına karışacak.

- Yakıcı yıldız gibi olan ulaşılabilir bir efendinin, güvenilirliğin kardeşi, hakikatin himayecisi olan aslanın eliyle (bunu yapacağız.)

- Aylarca, günlerce, yıl boyu, bize karşı (Hz. Muhammed) hep böyle olmuştur. Gelenin ardından bir hac mevsimi daha gelir.

- Ey babası olmayan kişi! Korunması gerekenleri gözeten, çirkin konuşmayan ve işini başkasına bırakmayan bir efendiyi bir kavmin terk etmesi nasıl olur?

- Çok az beyaz (lider) vardır onun gibi. Onun yüzü suyu hürmetine buluttan su istenir. O yetimlerin elinden tutar, dulların ise sığınağıdır.

- Haşim ailesinden helak olacaklar ona sığınır. Onlar onun yanında nimet ve iyilikler içindedirler. [bk. Ebu Tâlib b. Abdilmuttalib'in "Kaside-Şi'biyye"si Üzerine, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, IX (2009), sayı: 1]

İlave bilgi için tıklayınız:

Ebu Talip ve ailesi hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun