Ebu Talib’in Peygamberimiz Hz. Muhammed hakkında yazdığı şiiri söyler misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mekkeli şairlerden sayılan Ebu Tâlib'in bazı beyitleriyle istişhâd edilmesi onun iyi bir şair olduğunu göstermektedir. Ebû Hiffân Abdullah b. Ahmed el-Mihzemî (ö. 255/869) tarafından derlenen şiirleri "Dîvânü Şeyhi'l-Ebâtih" adıyla yayımlanmıştır.

Onun Hz. Peygamber (asm)'i Kureyşliler'e karşı korumak maksadıyla söylediği ve "Lâmiyye-i Ebî Tâlib" olarak bilinen "Ebu Talib'in Kaside-i Şi'biyyesi" İbn Hişâm tarafından es-Sîre'ye alınmıştır. (bk. 1/272-280)

Ancak buradaki bazı beyitlerinin sonradan uydurulduğu belirtilmektedir. (Cumahî, Fuhülüş-şu'arâ', 1/233, 244-245; bk. TDV İslam Ansiklopedisi, Ebu Talib md.)

Bu kasidenin Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) ile ilgili bazı beyitleri şöyledir:

- Allah’ın evine yemin olsun ki, işiniz sıkıntıya girmedikçe Mekke'yi terk edip ayrılacağız diye boşuna ümitlendiniz.

- Allah’ın evine yemin olsun ki Muhammet'le olursak yenileceğimizi düşünmekte yanıldınız. Henüz biz onun uğrunda mızrak ve ok kullanmadık.

- Biz çocuklarımız ve hanımlarımızdan vazgeçip onun etrafında yere serilmedikçe onu teslim ederiz (zannetmeyin).

- Demir (zırhlar ve silahlar) içindeki bir kavim, su kaplarının altından su develerinin kalktığı gibi size ayaklanmadıkça,

- Bir omzu düşük zalim birine yapıldığı gibi, bu kin sahibi de aldığı darbeden dolayı, pis (kanının) üzerine, kapandığı görülmedikçe,

- Allah’a yemin olsun ki, eğer benim gördüğüm hâl devam ederse, hiç şüphesiz kılıçlarımız örnek insanların kanlarına karışacak.

- Yakıcı yıldız gibi olan ulaşılabilir bir efendinin, güvenilirliğin kardeşi, hakikatin himayecisi olan aslanın eliyle (bunu yapacağız.)

- Aylarca, günlerce, yıl boyu, bize karşı (Hz. Muhammed) hep böyle olmuştur. Gelenin ardından bir hac mevsimi daha gelir.

- Ey babası olmayan kişi! Korunması gerekenleri gözeten, çirkin konuşmayan ve işini başkasına bırakmayan bir efendiyi bir kavmin terk etmesi nasıl olur?

- Çok az beyaz (lider) vardır onun gibi. Onun yüzü suyu hürmetine buluttan su istenir. O yetimlerin elinden tutar, dulların ise sığınağıdır.

- Haşim ailesinden helak olacaklar ona sığınır. Onlar onun yanında nimet ve iyilikler içindedirler. [bk. Ebu Tâlib b. Abdilmuttalib'in "Kaside-Şi'biyye"si Üzerine, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, IX (2009), sayı: 1]

İlave bilgi için tıklayınız:

Ebu Talip ve ailesi hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun
UYGULAMALAR