Dinimizde cuma hutbelerinin Arapça dışındaki dillerde yapılması yanlış mıdır? Farklı dilde hutbeye cevaz gösterenlerin dayanakları nelerdir?

Tarih: 17.05.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hanefi mezhebine göre, dinleyenler Arap da olsalar, başka milletten de olsalar, hatip Arapçayı bilse bile, hutbenin Arapçadan başka bir dille okunması caizdir.

Şafii mezhebine göre ise hutbe Arapça okunmalıdır. Her iki hutbenin rükünlerini (Allahı hamd etmek, Peygamberimize salavat getirmek) Arapça olarak yerine getirmek şarttır. Hatibin arapçayı öğrenmesi mümkün olduğu takdirde hutbeyi Arapçadan başka bir dille okuması yeterli olmaz. Arapçayı öğrenmesi mümkün olmazsa, o zaman hutbeleri Arapça dışında bir dille okuması caiz olur.

Tabii bu anlatılanlar Arap dinleyiciler için söz konusu olan hükümlerdir. Dinleyiciler Arap değillerse, hatibin Arapçayı öğrenmesi mümkün olsa bile ayeti kerime dışındaki hutbe rükünlerini Arapça olarak yerine getirmek gerekmez. Fakat ayeti kerimeyi Arapça okumak zorunludur. Arapça okumak mümkün olmazsa yerine Arapça bir zikir ve dua okumak yeterlidir. Bu da mümkün olmazsa hatip, bir ayet okuyacak kadar susup bekler. Ayetin başka bir dildeki mealini okumak yeterli değildir.

Hutbenin ayeti kerime dışındaki rükünlerini Arapça olarak yerine getirmek şart olmayıp sünnettir.

(Mehmet Keskin, Büyük Şafii İlmihali)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun