Alışverişlerimizi din kardeşlerimizden mi yapmalıyız?

Tarih: 02.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Din kardeşlerimizi desteklemek amacıyla alış verişlerimizi mümkün oldukça sadece onlardan yapmamız için örnekleriyle, hadislerle bilgi verebilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuyu -özeleştiriyle birlikte- kısa birkaç madde halinde anlatmakta fayda vardır:

- Eğer mümin kardeşimiz, başkasından daha pahalı veya kalitesiz bir mal verip bizi aldatıyorsa, lütfen ondan almayalım. Nitekim Hz. Peygamber (sav) çarşıda ıslak buğdayı, çuvalın altında kuru buğday ile kapatarak sattığı malın hatasını gizlemek suretiyle halkı aldatmaya çalışan kişiye: "Bizi aldatan bizden değildir." (Müslim, İmâm, 164; Ebû Dâvud, Büyü', 50; Tirmizi, Büyü', 72) ihtarında bulunmuştur.

- Dini istismar ederek, ticaretini kazanmaya çalışan mümin kardeşlerimizden de alışveriş etmemeyi bir prensip edinelim. Çünkü Allah’ın ayetlerini, Allah’ın dinini değersiz dünya metaına satanların mallarında bereket olmaz.

- “...Günah ve saldırganlık konularında birbirinizle yardımlaşmayın...” (Maide, 5/2) mealindeki ayette, din ayırımı yapılmadan -kim olursa olsun- yanlış yapan kimseden uzak durulması ve ona destek çıkılmaması emredilmiştir.

- “Mümin iki defa aynı delikten ısırılmaz.” (Buharî, Edeb, 83) mealindeki hadis-i şerif, bizi dikkate davet etmektedir.

“Kişinin namazına, orucuna bakmayın; konuştuğunda, doğru konuşup konuşmadığına, kendisine emniyet edildiğinde, güvenilirliğini ortaya koyup koymadığına; dünya kendisine güldüğünde, takvayı elden bırakıp bırakmadığına (menfaat anındaki tavrına) bakıp öyle değerlendirin.” (Kenzul-Ummal, h. no: 8435),

“Kişinin namazı, orucu sizi aldatmasın. Dileyen oruç tutar, dileyen  namaz kılar. Fakat güvenilir olmayanın dini de olmaz.” (a.g.e, h. no: 8436)

anlamına gelen hadis-i şeriflerde ise dikkat edilmesi gereken  çok şey anlatılmaktadır.

- “Menfaat üzerinde dönen bir siyaset canavar olduğu” gibi, menfaat üzerinde cereyan eden bir kardeşlik de tilkice bir kurnazlık olsa gerektir.

- Asıl konuya gelince, yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız konularla ve benzeri davranışlarla Allah’a karşı saygısızlık içine girmemiş dürüst mümin kardeşlerimizle alış-verişi tercih etmek elbette güzel niyetimizi yansıtan önemli parametredir.

“...İyilik etme ve takva / Allah’a karşı saygılı olma konusunda birbirinizle yardımlaşın...” (Maide, 5/2)

mealindeki ayette bu husus açıkça belirtilmiştir.

-  Aşağıdaki hadis-i şeriflerde müminlerin yardımlaşmalarının ne kadar önemli olduğu vurgulanmıştır:

“Müminin mümine karşı tutumu, birbirlerini sağlam ayakta tutan binanın yapıtaşları gibidir.” (Buharî, Edeb, 36).

 “Müminlerin birbirlerini sevmede, birlerine merhamet etmede, birlerine karşı şefkat göstermedeki misali, bir organı muzdarip olduğunda, diğer bütün organlarının da -geceyi uykusuz ve sıtma ile geçirip- aynı ıstırabı paylaştığı bir ceset gibidir.” (Buharî, Edeb, 27; Müslim, Bir, 77).

- Allah’a karşı gerçekten saygılı, Kur’an’a içten bağlı, samimî bir müminin malı, en helal mal demektir. Bu samimiyeti göstermeyenlerin mallarının şüpheli olma ihtimali kuvvetlidir. Bu açıdan da samimi müminlerle alış-veriş etmek, “Şüpheli olanları bırakın, şüphesi olanlara bakın” (Buharî, Büyû', 3) mealindeki hadis-i şerifin emrinin gereğidir.

- Bununla beraber, bir kamplaşma anlamına gelen tavırlardan mutlaka kaçınmak gerekir. Ayrıca alım satımı helal olan malları, Müslüman olmayanlardan bile olsa almak helaldir. Gerisini ferasetinize havale ederiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun