Cesede saygısızlık yapmak Peygambere yakışır mı?

Tarih: 07.06.2016 - 01:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Bedir harbinde müşriklerin cesetlerinin bir kuyuya doldurulması" cesede saygısızlık yapmak peygambere yakışır mı?”
- diye soran birisine nasıl cevap vermeliyiz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evvela, Hz. Peygamber (asm)'in yaptığı işler Allah’ın tasdik ettiği işlerdir.

Allah en şerefli varlık olarak yarattığı insanlardan bazılarını hak ettikleri cehennem çukuruna atması ne kadar makul ise, Allah’ın en büyük düşmanları arasında yerini almış söz konusu müşrikleri Kalib kuyusuna / çukuruna atması da o kadar makuldür. Cehennem itiraz etmeyen, buna da itiraz edemez.

İkincisi, ölen insanların cesetlerinin gizlenmesi, müminler için de geçerli bir işlemdir. Bunlar hak etmedikleri halde, cesetlerinin kuyuya atılarak gizlenmesi insanlık şerefine uygun bir davranıştır.

Üçüncüsü, Tin suresinde ifade edildiği üzere, insanlar ahsen-i takvimde yaratılmıştır. Bu pozisyon, iman ve ibadetle pekiştirilmediği zaman, esfeli safilin çukuruna düşmek mukadder olacaktır.

İnsanlık şerefini muhafaza etmeyenler, bu şerefin şerefesinden en alçak bir hayvan derekesine yuvarlanır.

İşte bu manevi insanlık mertebesinden çok alçak bir derekeye düşen bu insanların cesetlerinin de kuyu çukuruna atılmaları, o manevi düşüşün, simgesel bir tefsiridir.

İnsanlık şerefini kâfirlik ve müşriklikle kırmaları, bu fıtri şeref payesini şerefsizce ortadan kaldıranların Kalib kuyusunu boylamaları, mukteza-yı hale mutabakattan ibaret olan belagat üslubunun harika bir tezahürüdür. Zira, “Bilerek zarara razı olan kimsenin lehinde bakılmaz.” düsturu bu olayı onaylamaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun