Cennetin en güzel hurisi kim?

Tarih: 08.04.2017 - 01:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

1) el-Evzâî; ... İbn Mes'ud'un şöyle dediğini nakleder: "Cennette bir huri vardır, ona lu'be (veya luabe, oyuncak veya çok oynayan) denir. Cennetin tüm hurileri onu beğenirler, ellerini onun omuzuna vurur ve ne mutlu sana ey lu'be derler, taliplerin eğer bilselerdi, elbet ciddî çalışırlardı. İki gözü arasında, kim benim gibi birine sahip olmak istiyorsa, Rabbimin rızası için çalışsın, yazılıdır." (Kurtubî, et-Tezkira, s, 477, İbn Abbas'dan)
2) Atâ es-Sülemî, Mâlik b. Dinar'a, yâ Ebâ Yahya, bizi iştiyaklarıdır, der. Mâlik, der ki: Ey Atâ, Cennet'te bir huri var ki cennet ehli onun güzelliği ile övünürler. Eğer Allah Cennet ehline ölmemeyi yazmış olmasaydı onun güzelliğinden dolayı, ölürlerdi. Bunun üzerine Atâ, Malik'in bu sözünden dolayı kırk günü dertli geçirir." (Kurtubî, et-Tezkira, s, 477)
- Birincisi hadis ikincisi bir alimin sözü ikisi de aynı huri mi çünkü ikincisi hadis değil bir hadis tefsiri mi?
- İlk hadiste tüm cennetin hurileri lube hurisini beğenir diyor ikincisinde tüm cennet halkı onu beğenir diyor acaba cennetin en güzel hurileri bu ikisi mi yoksa ikisi de aynı huri mi biri hadis ikincisi hadis tefsiri mi ve cennetin en güzel hurisi mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu iki rivayet için de bk. Kurtubi, Tezkire, 2/150; İbn Ebi’d-dünya, Sıfatu’l-Cenne, 1/212-213;  İbn Kayyım el-Cevziye, Hadi’l-Ervah,1/235.

Bu iki rivayetin hiçbiri, Hz. Peygamber (asm)'e dayandırılmamıştır. İkisi de Mevkuf hadistir. Yani sahabe ve diğer alimlerin sözüdür.

Bu tür gaybi bilgileri seslendirenlerin, bu bilgilerinin asıl kaynağı Hz. Peygamber (asm) olması gereğine işaret eden alimlerin bu tespitleri doğrudur. Ancak, bu bilgiyi aktardıkları belirtilen şahısların da gerçekten bunu söyleyip söylemedikleri de tespit edilmek zorundadır.

Bu konuda gördüğümüz kaynakların hiçbirinde bu rivayetlerin sıhhati konusunda bir değerlendirme yapılmamıştır. Bunların Kütüb-i Sitte gibi sahih kaynaklarda yer almaması, bir zaaf işareti sayılabilir. Bizim de böyle düşünmemizde bir sakınca olmasa gerektir.

Kaldı ki, bu bilgilerin içeriğinde de sağlam görünmeyen ifadeler de vardır. Örneğin, “Cennette ölüm olsaydı, cennet halkının hepsi onun bu güzelliğinden ötürü ölürlerdi.”; “Malik b. Dinar bu hurinin güzelliğini duyduğunda kırk yıl bunu unutmamıştır.” şeklindeki ifadeler, oldukça abartılı görünmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun