Cehennemde ölüm var mıdır?

Tarih: 17.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Varsa, dünyadaki ölüm gibi mi, yoksa farklı bir tecelli midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an ve hadislerin verdiği bilgiye göre, cennet ve cehennemin yaratılmış olduğuna, cennetin içindeki nimetleri ve sakinleriyle; cehennemin de içindeki azapları ve sakinleriyle ebediyen var olacağına inanmak gerekir. Cennet ve cehennemin ebedi olduğuna inanmak inancımızın bir gereğidir.

Allah şöyle buyuruyor:

"Ben onu sekara (cehenneme) sokacağım. Sen bilir misin sekar nedir? Bitirir de bırakmaz; insanları kavurur." (Müddessir, 74/26-30)

Ayette geçen "sekar" kelimesi ateşin isimlerinden olup cehennemin ağır cezalık kısımlarından birini ifade ettiği belirtilir. Takip eden ayetler ise sekar hakkında

"Hiçbir şeye acımayan, içine atılanları yakan ve insanın derisini kavuran korkunç bir yer."

şeklinde detaylar vermektedir. (bk. Kur'an Yolu, İlgili ayetlerin açıklaması)

Razi, Allah’ın “Sen biliyor musun, sakar nedir?" ifadesiyle, cehennemin  korkunçluğunu vurgulamak istediğini belirtir ve "Bitirir de bırakmaz.” cümlesi hakkında şu açıklamaların yapıldığını bildirir:

1. O cehennem kişide kan, et ve kemik namına bir şey bırakmaz; cehennemlikler yeni bir canlı olarak yeniden iade ve inşa edilince de, bir öncekinden daha şiddetli bir biçimde, onları yeniden yakmaktan da geri durmaz. İşte bu, hep böyle sürüp gider.

2. Cehennem, azabı hak etmiş kimselere mutlaka azab eder; sonra da, o azab edilenlerin bedenlerinde hiç bir kısım bırakmayıp hepsini yakar.

3. Azab edilen kimselerin bedenlerinde hiçbir şey bırakmaz. Sonra da, bu cehennemin ateşi, kuvvet ve şiddeti namına ne varsa hiçbir şeyi geri bırakmayıp, onlara azab için bütün şiddetini kullanır. (Razi, Tefsir ilgili ayetlerin açıklaması)

Cehennem azabı ne kadar şiddetli olursa olsun, içindekileri yok etmeyeceğini ayetlerden açıkça anlamaktayız:

"Ona her yandan ölüm gelecek, fakat ölmeyecek ki kurtulsun. Bunun ötesinde şiddetli bir azap vardır." (İbrahim, 14/16-17)

"Doğrusu kim Rabbine kıyamette suçlu olarak gelirse, onun yeri cehennemdir. Orada ne ölür kurtulur ne de hayatı hayat sayılır." (Tâhâ, 20/74)

"Böyle olanlar ahirette, en büyük ateşe girer. Orada artık ne ölür ne de rahat yüzü görür!" (A'la, 87/11-12)

Bu ayetler, azabın ebedîliğini ve korkunçluğunu ifade etmektedir. Cehennemdekiler ölmezler, yaşarlar; ancak çektikleri dikkate alındığında bunun olumlu anlamıyla yaşamak olmayacağı da muhakkaktır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Cennet ve Cehennemin ebedi olmadığı iddiası...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun