Cebrail veya başka bir melek Peygamberimiz ve sahabeler tarafından görülmüş müdür?

Tarih: 31.10.2011 - 05:05 | Güncelleme:

Soru Detayı
- En'am suresi 8. ayet ve Cibril hadisi bağlamında açıklar mısınız?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

"'Ona bir melek indirilseydi ya!..' dediler. Eğer biz bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine mühlet verilmezdi.” (En'am, 6/8)

ayetinde yer alan “melek“ kelimesi nekre (belirtisiz) olarak kullanıldığı için, belli bir melek değil, herhangi bir melek anlamına gelir. Onların ille de Hz. Cebrail’i görme merakları yoktur. Maksatları işi yokuşa sürmek...

- İnkârcılar bununla şunu demek istemişler: “Bize gökten -asli suretinde- bir melek gelsin de, (Hz.) Muhammed’in söylediklerini ve onun gerçek Allah’ın elçisi olduğunu tasdik etsin. Biz de ona göre inanalım.”(bk. Taberî, ilgili ayetin tefsiri).

- “Cibril hadisi” olarak meşhur olan hadiste geçtiği üzere, Hz Cebrail sahabelerin de hazır olduğu Efendimizin meclisine gelip oturmuş ve "İman, islam, ihsan"dan sorumuştur. Ancak, burada Hz. Cebrail bir insan kılığında gelmiştir. Sahabeler o anda onun melek olduğunu bilmiyorlardı. Dışarı çıktıktan sonra, Efendimiz “Bir bakın adam nereye gitti?” demek suretiyle sahabenin dikkatini çekmiş ve onlar da o kimsenin izine rastlayamamışlardı. Bunun üzerine “O Cebrail idi.” diye beyan etmişti. (Buhârî, İman 1; Müslim, İman 1)

Halbuki, bu inkârcılar bizzat “gökten” gelirken görecekleri bir melek istiyorlardı. Hem de melek suretinde olmalıydı ki, tereddütsüz onun melek olduğunu bilsinlerdi. Kur’an’ın cevabı bütün bu gerçeklere işaret etmektedir: “Eğer biz öyle bir melek indirseydik, elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine göz bile açtırılmazdı.” Çünkü asli suretinde meleğin gelmesi, imtihanın gizlilik sırrına aykırıdır. Halbuki melek o tarzda sadece Peygambere gelir; diğerleri ise ona imanı bilgayb olarak inanırlar. Bu anlamda meleğin gelmesi, imtihanın kapandığı anlamına gelir ki, kıyamet kopmuş demektir.

- Aslında -onların iddiasına göre- melek gelirken her birisine özel bir sayfa da getirmesi daha uygun olur. Çünkü o zaman hepsi de özel elçi olur çıkar!

Kur’an-ı Kerim’de bu inkârcıların değişik isteklerinin nihaî hedeflerini açılarken, onların saçmalıklarına da işaret eder:

“Ne oluyor onlara ki bu öğütten, bu irşaddan aslandan ürküp kaçan yaban eşeği gibi kaçıyorlar? Bu beyler, bu öğütle yetinmeyip üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler! Hayır! onlar aslında âhiret endişesi taşımazlar.”(Müddessir, 74/49-53)

İlave bilgi için tıklayınız:

Cibril Hadisi

Hz. Cebrail’in Dıhye suretine girmesi olayı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Melek, cin ve şeytanların temessülü hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun