Bu dünyada içki içen kişilerin ve ipek, altın kullanan erkeklerin ahirette bunlardan mahrum olacağı doğru mudur?

Tarih: 16.11.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Söz konusu haberler Ahmed b. Hanbel ve Taberanî’de yer almaktadır.

Abdullah b. Amr b. As’ın rivayet ettiği adisin meali şöyledir:
 
“Ümmetimden kim altından bir şey takarsa, bunu takmakta olduğu halde ölürse, Allah ona cennet altınını haram kılar. Yine ümmetimden kim ipekten elbise giyerse ve üzerinde bu ipekten elbise bulunduğu halde ölürse, Allah ona cennet ipeğini haram kılar.” Taberanî’nin rivayetinde şu da vardır : “Ümmetimden kim şarab içmeye devam ettiği halde ölürse, Allah ahirette ona şarabı haram kılar.” Hafız Heysemî, bu hadisin rivayetinde yer alan bir raviyi tanımadığını, diğerlerinin ise güvenilir olduklarını belirtmiştir.(bk. Mecmau’z-Zevaid, 5/146).

Ayrıca, yalnız ipekle ilgili bir hadis sahih bir senetle rivayet edilmiştir.(bk. a.g.e, 5/142).

Bu hadisin lafızlarını esas aldığımızda, söz konusu nesnelerin ahirette o kişilere haram olacağını söylemek durumundayız.

Bununla beraber, bu gibi hadisler, bir irşat üslubuyla ders vermektedir. İrşadın gereği olarak, insanları günahlardan sakındırırken, söz konusu günahların verdiği dünyevî lezzetin geçici olduğu, buna mukabil ebedî ahiret hayatında bunlardan mahrum olmanın söz konusu olduğuna dikkat çekilmiştir.

Bunun anlamı şudur: Her günah -eğer affa uğramazsa, Allah’ın rahmetiyle silinmezse ve kişi bununla cezalandırılırsa- dünyadaki lezzetini hiçe indirecek uygun bir cezayla karşılık görür. Buna göre, ipek giyen orada ipek giymez, altın takan orada altın takmaz, içki içen orada içeceklerden mahrum kalır. Zaten azap çekmekte olan bir insana bu ödüller verilmez.

Bu ifadeler özellikle caydırıcılık bakımından, mutlak ve müphem olarak kullanılmıştır. Ta ki, herkes bir ders çıkarabilsin. Yoksa, bu günahları affolunduktan sonra ve kişi cennete gittikten sonra orada bir mahrumiyet söz konusu olmayabilir. Nitekim, hadiste “cennette” tabiri kullanılmamıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun