"Böylece biz, her beldede, oraların günahkârlarını liderler yaptık ki, oralarda hile ve tuzak kursunlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar." (En'am, 6/123) Bu ayete göre Müslümanlar zenginliğe ve yönetime talip olmamalı mıdır?

Tarih: 06.02.2013 - 01:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ya da zengin olan bir Müslümanın aynı duruma düşmesi mukadder midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu ayetten "zenginliğe talip olmamak" şeklinde bir anlam çıkmaz. Müslümanlar da ekonomik olarak güçlü olmalıdırlar. Müslümanlar hem güçlü olmalı hem de yönetimde söz sahibi olmalıdırlar. Bununla birlikte imtihan gereği Allah günahkar insanların yönetici olmalarına engel olmamaktadır. 

"Böylece biz, her beldede, oraların günahkârlarını liderler yaptık ki, oralarda hile ve tuzak kursunlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar." (En'am, 6/123)

Sözlükte karye kelimesi "köy, kasaba" demek olup Kur'an'da "belde, şehir, ülke" gibi daha genel mânada da kullanılmaktadır. İyilerin ve kötülerin bel­li olması için Allah'ın koyduğu kanun uyarınca, henüz müşrik zorbaların hâkim olduğu Mekke'de olduğu gibi, gerek o dönemdeki gerekse geçmişteki nice top­lumlarda, şehir veya ülkelerde de insanları hak ve hayırdan alıkoymak maksadıy­la hile ve tuzaklar kuran yöneticiler olmuştur. Allah böylece insanları kötüler ve kötülüklerle imtihan eder ki imanda, hak ve hayır yolunda sebat edenler de inanç zafiyetinden ötürü kötülüğe teslim olanlar da belli olsun. Aslında hakka karşı tuzak kurmaya kalkışanlar, farkında olmadan, ancak kendilerine tuzak kurmuş olur, kendi ruhlarını ve ebedî hayatlarını tahrip ederler.

İbn Âşûr'a göre bu âyet, statik ve bâtıl geleneklerin kökleştiği yerleşik top­lumlara göre göçebe ve iptidaî toplulukların daha saf fıtratta, doğruyu kabule da­ha yatkın durumda olduklarına işaret eder (VIII, 47).

(bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: II/368)

Bilgi için tıklayınız:

Müslüman insan mal varlıgına sahip olmalı mıdır? Yani zenginlik konusundaki ölçü ne olmalıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun