Bayan hizmetçinin avret yeri göbekle diz kapağı arası mı?

Tarih: 04.11.2018 - 20:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kişi; bekâr olan cariyesinin, kölesinin ve ücretlisinin avret yerlerine bakabilir. (Ebu Davud) anlamında bir hadis var mı?
- Yoksa bu hadis metni çarpıtılmış mıdır, rica etsem açıklayabilir misiniz?
"Sizden biri erkek kölesini, câriyesi veya hizmetçisi ile evlendirirse, bu câriye yahut hizmetçinin avret yerine hiç bakmasın. Çünkü göbeği ile diz kapağı arası avret yeridir." (ez-Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletuhu, terc. İslâm Fıkhı Ans, Risâle Yayınları, 1, 458-465)
- Bu hadisteki "hizmetçi"den kasıt nedir?
- Bu hadise göre günümüzdeki bayan hizmetçinin avret yeri göbekle diz kapağı arası mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayır, bayan hizmetçinin avret yeri, kendisine nikah düşen bütün erkekler için aynıdır. Eli ve yüzü dışındaki her yer avrettir, bakılması haramdır.

"Kişi ücretlisinin avret yerlerine bakabilir." şeklinde bir hadis rivayeti yoktur.

Hadiste geçen ifade, cariye ile ilgilidir.

İlgili hadisin metni için bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 1/663; Ebu Davud, hno: 4313-4314; Avnu’l-Mabud, 2/116.

Soruda yer alan. “Sizden biri erkek kölesini, cariyesi veya hizmetçisi ile evlendirirse” ifadesinin asıl metni şöyledir: وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ = İza zevvece ehaduküm hadimehu, Abdehu ev ecirahu..” (Ebu Davud, a.g.y.)

Burada yer alan “Hadim”den maksat “Hadime/cariye” dir.

Buna göre hadisin manası şöyledir:

“Sizden biri cariyesini kölesi veya ücretle çalıştırdığı hizmetçisi (amili, işçisi) ile evlendirirse… (bk. Avnu’l-Mabud, 2/115-116)

Bazı rivayetlerde (Zuhayli’de olduğu gibi), “Abdehu-emetehu - ev ecirehu” şeklinde bir sıra takip edilmiştir. Burada da “ecir” kelimesi, "abdehu” kelimesine atıftır. Yani bir önceki ifadeyle aynı manaya gelir.

- Hadisin açıklaması şöyledir:

Kişinin cariyesi -nikaha ihtiyaç duyulmaksızın- kendisine helaldir. Cariye başkasıyla evlendikten sonra ise, cariyeliği devam etse de artık efendisi için namahremdir. Bu evlilik yabancı birisiyle olsa mesele açıktır.

- Acaba efendinin yakınları olsa durum ne olur?

İşte bu hadiste bu mukadder soruya cevap verilmiştir. Yani, kişinin cariyesi, yabancı biriyle evlendiğinde artık kendisine haram olacağı gibi, kendi yakını olan kölesiyle veya ücretle çalışan hizmetçisi ile de evlenirse, yine durum değişmez, haram olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun