Amr bin Âs'ın, Peygamberimiz (s.a.v.)'in kendisi hakkındaki sevgisini öğrenmek için sorduğu suale, Peygamberimiz (s.a.v.) nasıl cevap vermiştir?

Tarih: 02.06.2006 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mücahidlere komutan tayin edilen Amr bin Âs (r.a.), iç âleminde bir duyguya kapılmıştı. Bu duygusunu bizzat kendisi şöyle anlatır:

"Resûlullah (a.s.m.), beni askerî birliğin başında Zâtü's-Selâsil'e göndermişti."

"Askeri birliğin içinde Ebû Bekir ve Ömer de bulunuyordu. 'Resûlullahın yanında benim yerim daha üstün olmazsa, herhalde beni, Ebû Bekir ve Ömer'in başına kumandan tayin ederek göndermezdi' diye içime doğdu."

"Hemen Resûlullahın yanına gidip 'Yâ Resûlallah! Halkın sana en sevgilisi kimdir?' diye sordum.

"'Âişe'dir,' buyurdu.
"'Erkeklerden kimdir?' diye sordum.
"'Âişe'nin babasıdır' buyurdu.
"'Ondan sonra kimdir?' diye sordum.
"'Ondan sonra Ömer'dir,' buyurdu. Bir takım daha erkeklerin isimlerini saydı."

"Kendi kendime, 'Artık bu sorumu tekrarlamayayım.' dedim. Ve beni en sonraya bırakmasından korkarak sustum."(Buharî, 5:113; Müsned, 4:203; İbni Kesîr, Sîre, 3:521)

Hakikat-i halde, Amr bin Âs Hazretleri, ashâb-ı kirâmın büyüklerindendi. Fakat, o vakit sahabîler arasında ona nisbetle Allah indinde ve Hz. Resûlullah katında daha sevgili ve daha efdal pek çok zatlar ve onun tabakasının üst tarafında hayli tabakalar vardı. İşte bunu anlayan Hz. Amr, sözü daha fazla uzatmayıp kısa kesmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun