Allah'tan gereği gibi korkmaz isek, Müslüman gibi ölememe ihtimalimiz mi olmuş olur?

Tarih: 29.08.2014 - 10:58 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Âl-i İmran suresi 102. ayetin iniş sebebi nedir?

- Bu sure indiği zaman sahabeler nasıl davranmıştır? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Al-i İmran 102. ayetin meali:

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekirse öylece sakının! Ona lâyık olduğu tazimi gösterin ve ancak O’na teslim olan Müslüman olarak can verin!”

Bu ayetin hükmü,

“Onun için gücünüz yettiğince Allah’a karşı gelmekten, haramlara girmekten sakının, hakkı dinleyip, itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak hayır yolunda mal harcayın. Kim nefsinin hırsından ve cimriliğinden kendini kurtarabilirse asıl felaha erenler işte onlardır.” (Teğabun, 64/16)

mealindeki ayetle neshedilmiş olduğunu söyleyen bir kısım alimler olmuşsa da alimlerin büyük çoğunluğu bu görüşe itibar etmemiştir. (bk. Taberi, Maverdi, Razi, Kurtubî, ilgili ayetin tefsiri)

Bu alimlere göre ayette yer alan “nasıl sakınmak gerekirse...” cümlesinde “gücünüz yettiğince” manası da vardır. Çünkü bu husus İslam’ın/Kur’an’ın temel prensiplerindendir. (bk. a.g.y)

Bu ayette emredilen hakiki takva (gereği gibi Allah’tan korkma), şöyle açıklanmıştır:

“Allah'tan hakkıyla korkmak: Allah'a itaat edip, hiçbir isyan etmemek, daima zikr (Allah'ı anma) üzere bulunup, hiç unutmamak ve her durumda şükredip hiçbir nankörlüğe düşmemektir.” (bk. Taberi, Maverdi, Razî, Kurtubi, İbn Kesir, ilgili yer)

- Bu ayetin nüzul sebebi olarak tefsirlerde bir bilgiye rastlayamadık.

- Bir önceki ayetlerde müminler ehl-i kitaba karşı uyanık olmaları, onlara uymamaları, onların müminleri dinden soğutma planlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılmışlardır.

Bu ayette ise, imanlarında sağlam durmaları için müminlere ayrıca hitap edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, ilk ayetlerde müminlerin yanlışa girmemeleri için “Terhib” (korkutma, sakındırma, uyarma) unsuruna yer verilmiş, bu(102.) ayette ise samimi bir iman ve o imanın gereği olan salih amellere “terğib” (teşvik) unsuru harekete geçirilmiştir. (bk. Razi, a.y)

İlgili ayetlerin meali şöyledir:

“Ey iman edenler! Eğer Ehl-i kitaptan bir kısmına uyacak olursanız, iyi bilin ki onlar sizi imanınızdan sonra küfre çevirmek isterler. Sizler nasıl küfre dönebilirsiniz ki, önünüzde Allah’ın âyetleri okunuyor, aranızda Allah’ın Resulü bulunuyor? Kim Allah’a gönülden sımsıkı bağlanırsa muhakkak ki o doğru yola konulmuştur.” (Âl-i İmran, 3/100-101)

Özetle, bir Müslüman, her konuda olduğu gibi, mümin ve Müslüman olarak ölme konusunda ümitli olduğu gibi, Allah korusun islamsız ve imansız ölmekten de korkmalı; hayatı boyunca, ruhunu teslim edinceye kadar bu dengeyi korumalıdır.

İlave bilgi için tıklayınız:

"Havf ve reca (korku ve ümit) arasında olmak" ne demektir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun