Allah’ın dinini dert edinenin özel dertlerini Allah satın alır sözü hadis midir?

Tarih: 23.05.2019 - 11:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Allah’ın dinini dert edinenin özel dertlerini Allah satın alır, Allah’ın dinini dert edinmeyeni Allah kendi dertleriyle başbaşa bırakır."
- Bu hadisin kaynağı ve sıhhat durumu nedir, nasıl anlamak gerekir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda benzer bazı hadis rivayetleri vardır. Bunları kısaca verip kaynaklarını ve sıhhat durumunu belirtmeye çalışacağız:   

“Kimin derdi ahiret ise, Allah onun gönlünü zengin kılar. Dağınık vaziyetini bir araya getirip toplar. Dünya ona boyun eğerek gelir. Kimin derdi dünya ise, Allah onun fakirliğini iki gözünün arasına bırakır. İşlerini dağınık hale getirir. Kendisi için takdir edilen şeyler dışında dünyadan ona bir şey gelmez.” (Tirmizi, Kıyamet, 30/2465)

- Hafız Heysemi bu hadis rivayetinin senedinde zayıf biri olduğunu belirterek hadisin zayıf olduğuna işaret etmiştir. (Mecmau’z-Zevaid, 17813)

“Kimin niyeti ahiret ise, Allah Teala  onun gönlünü zengin kılar. Dağınık vaziyetini bir araya getirip toplar. Fakirliği iki gözünün arasından çekip alır. Dünya ona boyun eğerek gelir. Hem zengin olarak sabahlar, hem zengin olarak akşamlar. Kimin niyeti dünya ise, Allah onun fakirliğini iki gözünün arasına bırakır. Artık fakir olarak sabahlar, fakir olarak akşamlar.” (Bezzar, Müsned, 6704)

- Hafız Heysemi bu hadis rivayetinin zayıf olduğuna işaret etmiştir. (Mecmau’z-Zevaid, 17813)

“Kim bütün dertlerini bir tek dert haline getirirse (yalnız ahireti düşünürse), onun dünyevi uhrevi dertlerini / sıkıntılarını gidermeye Allah kâfidir. Kimin dertleri, dalbudak salmışsa, Allah onun dünyanın hangi vadide helak olacağına aldırış etmez.” (Hakim, 7934; Beyhaki, Şuabu’l-İman, 1744)

- Hakim bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Ancak Zehebi, senedinde zayıf bir raviden söz ederek zayıflığına işaret etmiştir. (Hakim, Zehebi, a.y)

Bu manadaki hadislerden anlamamız gereken ders şu olabilir:

Bir insan dünya hayatını asıl maksat yapıp ona göre bir çizgi takip ederse, dünyadaki arzularına kavuşamadığı gibi ahiret ticaretinde de zarar etmiş olur.  

Bunun özetini şu ayetlerden öğrenmek mümkündür:

“İnsanlardan öylesi vardır ki: Ey Rabbimiz! Bize ne vereceksen dünyada ver’ diye dua ederler. Bunların ahiretteki nimetlerden hiçbir nasibi yoktur. Öyle kimseler de var ki (dualarında Allah’tan hem dünyaları için, hem de ahiretleri için iyilik güzellik isterler ve): 'Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi ateş azabından koru.' diye niyazda bulunurlar.” (Bakara, 2/200-201)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun