Allah’ın 100. ismi nedir?

Tarih: 21.11.2023 - 14:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah’ın 100 ismi olduğu, 100. ismi bulanın cennetlik olacağı doğru mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Allah’ın 100 isminin düzenlendiği herhangi bir liste yoktur.

Hadislerde Allah’ın 99 ismin bulunduğu bir liste vardır. İlgili hadisin tercümesi şöyledir:

"Şüphesiz, Allah'ın doksan dokuz, yüzden bir eksik ismi vardır. Muhakkak Allah tektir, tek olanı sever. Kim o doksan dokuz ismi sayarsa veya ezberlerse Cenab-ı Hak onu cennetle mükâfatlandırır." (bk. Buharî, Tevhid, 12; Müslim, Zikr, 5-6, Tirmizî, Daavat, 82)

- İslam âlimlerinden bazıları, Allah’ın isimlerinin 4.000’den fazla olduğu, ancak burada diğer isimlerin de manalarını ihtiva eden temel esaslarına ait olduğu için bunlar belirtilmiştir.

- Bunları sayanların cennete gideceklerine dair ifadesinin manası ise şöyledir: Kalbiyle Allah’ın bu isim ve sıfatlarının varlığını tasdik etmek, aklıyla manalarını kavramaya çalışmak, fikriyle onları azametini zihnine yerleştirmek, hayatıyla onlardaki muktezayı / gerekli emir ve yasakları yerine getirmek ve benzeri hususlara tatbik etmek demektir. (krş. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 6410; Tuhfetu’l-Ahvezi, 3506)

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah'ın 99 ismi nedir (Esmaü'l-Hüsna)?

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun