Allah, kullarının kalplerine bakar deniliyor, nasıl anlamalıyız?

Tarih: 17.04.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah, kullarının kalplerine bakar (günde kırk defa nazar eder) ve niyetlerine göre fırsat çıkarır; deniliyor, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Arap edebiyatında kırk, yetmiş gibi sayılar, genellikle kesretten kinâyedir, çokluğu ifade eder. Bu gibi hadis rivayetlerinde, insanların yalnız fiil ve hareketleriyle değil, aynı zamanda niyet ve tasavvurlarıyla da Allah’a muhalif bir pozisyon içerisine girmemeleri konusunda bir uyarı söz konusudur.

İlmiyle her şeyi kuşatan Allah, insanların dıştan görünen hareketlerini kontrol ettiği gibi, içlerinden geçirdikleri zihinsel faaliyetlerini de her an kontrol etmektedir. Bu sebeple, hiçbir davranış ve düşüncemizin Allah’tan gizlenemeyeceği gerçeğinin şuuru içerisinde, Allah’ın razı olacağı bir hayata talip olmak, imanın bir gereği olarak görülmelidir.

“Ey iman edenler! Allah ve Resulü size hayat verecek hakikatlere sizi davet ettiğinde ona icabet edin. Bilin ki, Allah insan ile kalbi arasına girer. Ve siz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız.” (Enfal, 8/24)

mealindeki ayette bu gerçeğe vurgu yapılmaktadır.

“Şu insanlar bilmiyorlar mı ki, Allah onların gizlediklerini de bilir, açıkladıklarını da.” (Bakara, 2/77)

mealindeki ayette ise, Allah’ın insanın kalbine de nazar ettiği ve onun içini de okuduğuna dair gerçeğe işaret edilmiş ve insanının aklına sunulmuştur.

İlave bilgiler için tıklayınız:

Niyet nedir, nasıl olmalıdır konusunda bilgi verir misiniz? 

"Allah sizin dış görünüşünüze bakmaz, fakat kalplerinize ve işlerinize bakar" hadisini açıklar mısınız?

"Allah (C.C.) her yerde hazır ve nazırdır." sözü hakkında bilgi verir misiniz? 

EL-KAYYÛM.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun