Allah Farsların kızlarını yataklarınıza kor, anlamında bir hadis var mı?

Tarih: 19.01.2021 - 12:43 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu rivayet doğru mu, sahih mi, ne demek isteniyor?
“Ne dersiniz? Azıcık beklerseniz, Farsların şehirlerini, servetlerini Allah size lütfeder, kızlarını yataklarınıza kor, Allah’ın takdis ve teşbih eder misiniz?”
- Bu kitabın çevirisinde bir sıkıntı olabilir mi?
- Peygamberimizin böyle bir tebliğ yapmış olması biraz garip geldi. Ehl-i sünnet diye biliyorum yazarını ama kafam karıştı.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Fars kızları" ile ilgili böyle bir bilgiye rastlayamadık.

Yalnız genel olarak şöyle bir bilgi vardır. Rivayete göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“Şu bir gerçek ki Allah bana Fars sonra da Rum kadınları ve erkeklerini, zırhlarını / savaş silahlarını ve hazinelerini vadetti ve Himyer’in yardımıyla beni destekledi.” (Naim b. Hammad, el-Fiten, 2/498, h.no: 1405; Kenzu’l-Ummal, 11/373, h.no: 31788)

Bu hadis, gelecekte İran’ın ve Bizans’ın Müslümanlar tarafından fethedileceği, Yemen’de hüküm süren Himyerilerin de Müslüman olup Hz. Peygambere (asm) yardım edeceği haber veriliyor. Hz. Peygamber (asm) Efendimizin haber verdiği gibi gerçekleşmiştir.

Nitekim, Yemen valisi Bazan, Hz. Peygamber (asm) zamanında kavmi ile beraber İslam dinini kabul etmiş; İran ve Bizans ile ilgili fetihler de daha sonra gerçekleşmiştir.

Demek ki, konu kızlar veya kadınlar değildir, ilgili yerlerin fethedilceğinin haber verilmesidir.

Konuyla ilgili başka rivayetler de vardır:

Adiy b. Hatim anlatıyor:

“Ben Hz. Peygamberin yanında iken bir adam geldi ve fakirlikten şikayet etti. Derken biri daha gelip, o da yol kesilmesinden şikâyet etti. Allah Resulü:

'Ey Adiy dedi, sen Hire şehrini gördün mü?'

'Hayır görmedim, ancak işittim!' dedim. Bunun üzerine,

'Eğer ömrün biraz uzarsa, devesine binen bir kadının Hire’den (tek başına) kalkıp Kabe’yi tavaf edeceğini mutlaka göreceksin. O seyahatini yaparken Allah’tan başka hiç kimseden korkmayacaktır.' Adiy der ki:

'İçimde, kendi kendime, “Memlekete dehşet saçan Tayy eşkıyaları nereye gidecek?" dedim.' Resulullah sözlerine devam etti:

'Eğer ömrün olursa Kisra'nın hazinelerinin de fethedildiğini göreceksin.'” (Buharî, Menakıb 25)

Hendek savaşından önce, hendek kazılırken, Selma-ı Farisî çıkan bir kayayı parçalayamamış, bunun üzerine Hz. Peygamber (asm) hendeğe inmiş ve kayayı parçalamıştır. Kayaya üç darbe indirmiş ve her darbede kayanın altında parlama meydana gelmiştir. Olaya şahit olan Selman'ın gördüğü durumu Hz. Peygamber Efendimize (asm) sormuş o da: “Birinci vuruşta Yemen'i fethettiğini, ikincisinde Şam ve Batı, üçüncüsünde ise Doğu'nun kendisi için fethedildiğini” söylemiştir. (İbn Hişam, 3/306).

“Kisra ölünce, ondan sonra başka Kisra yoktur. Kayser'de öldü mü ondan başka Kayser yoktur. Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun, her ikisinin de hazinelerini Allah yolunda harcayacaksınız.” (Buharİ, Menakıb 25; Müslim, Fiten, 77)

 “Sizler Mısır’ı fethedeceksiniz. Orası (paraya) 'kırat' denilen yerdir. Oranın halkına hayır tavsiye edin. Onların bir zimmet, bir de rahim (hakkı) vardır.” (Müslim, Fezilailu‟s-Sahabe, 226)

“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.” (Ahmet b. Hambel, Müsned/18957).

“Allah Teala Hazretleri yeryüzünü benim için dürüp topladı, ben de doğusunu da batısını da gördüm. Ümmetimin mülkü, bana gösterilen yere kadar uzanacaktır.” (Müslim, Fiten 19; Tirmizî, Fiten 14; Ebu Davud, Fiten 1)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun