Ahzab suresi 50. ayette Peygambere helal kılınan kadınların yazılmasının hikmeti nedir?

Tarih: 10.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu ayetten alacağımız dersler var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Evvela ayette; Hz. Peygamber (a.s.m)’e hususî bir muamelenin yapıldığı, dörtten fazla kadın almak yalnız ona mahsus olduğu, diğer Müslümanların bu konuda onu örnek almalarının yanlış olduğu hususu vurgulanmıştır.

- İkincisi: Ayette Hz. Peygamber (a.s.m)’in amca, hala, dayı ve teyze kızlarını alabileceği hususu seslendirilerek, insanların bu derecedeki yakınlarıyla evlenebileceklerine, ve dolaylı olarak (yaygın kanaatin aksine) bu yakın evlilikten ötürü çocuklarda anormal bir durumun olmayacağına işaret edilmiştir. Öyle tahmin ediyoruz ki, ciddî, samimî ve dürüst istatistikler yapılsa, akraba evliliğinden doğanların, akraba olmayan evliliklerden doğanlardan daha fazla anormal bir durum sergilemedikleri görülecek ve başka konularda olduğu gibi, bu hususta da bir kısım bilim adamları eski teorilerinden tövbe etmek zorunda kalacaklardır.

- Üçüncüsü: Hz. Peygamber (a.s.m)’e evlilik hususunda -bir çok hikmete binaen- tanınan bu geniş tolerans karşısında gerçek müminlerle sahte müminler teste tabi tutulmuşlardır. Konunun ciddiyetine binaen ilahî hikmet bunun Kur’an’da yer almasını irade etmiştir. Kur’an’a iman edenler bu konuda Allah’a, kitabına ve Resulüne teslim olmuş, imanlarını artırmışlardır. Çünkü, olumlu sonuçlanan her test bir terfi hükmündedir. Diğerleri ise, itiraz parmaklarını havaya kaldırarak heva ve heveslerine mahkum olmuş ve imtihanı kaybetmişlerdir. Bu imtihan bugün de geçerlidir.

- Dördüncüsü: Bu ayetin tamamlayıcısı olarak yer alan 51. ayette Hz. Peygamber (a.s.m)’in eşleri arasında “günlük taksimat” yapmak serbest bırakılmıştır. Dilediklerini geride bırakabilir, dilediğini ön plana alabilir, istediğini boşayabilir, istediğini yanında bırakabilir. Bunun anlatılmasının hikmetlerinden biri, onlarla farklı bir  muamele gördüğü takdirde, bunun Allah’ın ön gördüğü bir hikmetten dolayı olduğunu bilir ve üzülmezler. Şayet -Allah’ın izin vermesine rağmen- onlara karşı bir ayrımcılık yapmadıysa -ki yapmamıştır- bunu Peygamberimizin (a.s.m) âlicenaplığına, kadınlara karşı gösterdiği nezaketine ve inceliğine verecekler ve sevinçleri kat kat artacaktır. Ayette -mealen- yer alan “Bu geniş toleransı sana tanımakla, -göstereceğin alîcenap tavırlarından ötürü- eşlerinin gözleri aydın olur, üzülmezler ve hepsi de senden hoşnut olurlar.” ifadesi, bu arz edilen gerçeğe işaret etmektedir.(krş. Beyzavî, ilgili ayetin tefsiri).

- Beşincisi: Bu geniş toleransın ardından 52. ayette, Hz. Peygamber (a.s.m)’in bundan böyle asla evlenemeyeceğine dair bir ifadeye yer verilmesi, bu evlilikle ilgili hüküm vermenin  yalnız Allah’a ait olduğu, Peygamber (a.s.m)’in evlenmesi de evlenmemesi de Allah’ın iznine bağlı olarak gerçekleştiği hususu vurgulanmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ahzab Suresi 50-52. ayetleri açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun