Abdest veya gusül almak günahları siler mi?

Tarih: 08.03.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı hadislerde abdest veya gusül almanın günahları sildiğini duydum. Bu hadislerden bazılarını kaynak ve sıhhat durumlarıyla verir misiniz?
- Silinen günahlar büyük günahlar mı yoksa küçük günahlar mıdır?
- Ayrıca şu hadis rivayeti sahih midir:
​“Gusletmek için kalkana, üzerindeki kıl sayısınca sevap verilir, o kadar günahı affolur, cennetteki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevap, dünyada bulunan her şeyden daha hayırlı olur. Allahü teâlâ meleklerine, "Bakın bu kulum, gece üşenmeden kalkıp emrime uymak için guslediyor. Şahit olun ki, bunun günahlarını af ve mağfiret eyledim" buyurur.” [Gunye)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda geçen bilgiyi hadis kaynaklarında bulamadık.

Bununla beraber;
- Abdestin imanın yarısı olduğunu,
- Abdest alırken yıkanan uzuvlardan günahların döküldüğünü,
- Kıyamet gününde Müslümanların abdestin eseriyle yüzleri, el ve ayakları parlak olduğu halde çağrılacaklarını

ifade eden sahih hadisler vardır.(1)

Abdestin günahları yıkayıp sileceğiyle ilgili hadislerden ikisi şöyledir:

“Bir Müslüman (veya mümin) abdest aldığı zaman, yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu (veya suyun son damlası) ile dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleri ile işlediği günahlar abdest suyu (veya suyun son damlası) ile dökülür (öyle ki kişi bütün günahlardan arınır ve tertemiz olur). Ayaklarını yıkadığında da ayaklarıyla işlediği günahları abdest suyu (veya suyun son damlaları) ile akıp gider. Nihayet o Müslüman günahlarından tamamıyla arınmış olur.”(2)

Hz. Osman (r.a) abdest aldı ve dedi ki:

"Ben Resülullah (asm)'ın şu benim abdestim gibi abdest aldığını, sonra da şöyle söylediğini gördüm:

'Kim bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları affedilir, namazı ve mescide kadar yürümesi de nafile (ibadet) olur.'"(3)

Bu müjde niteliğindeki ifadelerin elbette gusül için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz.

İslam kaynakları bu silinen günahların küçük günahlar olduğunu belirtmişlerdir.(4)

Yüce Allah abdesti, guslü veya teyemmümü farz kılmakla insanlara güçlük çıkarmak değil, onları temizlemek ve onlara nimetini tamamlamak istemiştir. Bunlar, insanların gücünün üstünde olan işler değildir. Dinde insanların yapamayacağı hiçbir yükümlülük yoktur. İstisnaî durumlarda ise özel kolaylıklar (ruhsat) getirilmiştir.

Abdest ve gusül bedeni mikroplardan koruyucu bir temizlik olduğu gibi, manevî olarak da insanı Allah’a yaklaştıran ve onun ibadet için kendisini hazır hissetmesini sağlayan bir iç temizliğidir. Teyemmüm de bir manevi temizliktir.

Ayrıca, abdest ve gusül, insan sağlığına önemli ölçüde yararlar sağlamaktadır. Örneğin abdest, vücudumuzun kir ve mikroplarla en fazla temasta bulunduğu azalarımızın temizlenmesini sağlayan bir uygulamadır.

Öte yandan kan dolaşımını sağlayan damarların tabii esnekliklerini korur ve damar sertliklerinin önlenmesine yardımcı olur. Vücudun temel korunma sistemi olan lenf dolaşımını sağlayan beyaz kan hücrelerini dokulara ulaştıran lenf damarlarının düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Özellikle beyinde kan dolaşımının güçlenmesi bakımından abdest çok faydalıdır. Diğer taraftan bedende oluşan statik elektriğin fazlasının atılmasında da abdestin rolü büyüktür.

Gusül, cünüplük halinin vücutta yol açtığı yorgunluk ve gevşekliği giderir; bedende yeni bir denge kurar, kişinin bedenen, zihnen ve ruhen toparlanmasını ve zindeleşmesini sağlar, kişiyi ibadet atmosferine hazırlar.

Kaynaklar:

1) bk. Buhari, Vudu 25, Müslim, Taharet 8, 32, Müsafirin 294; Muvatta, Taharet 31; Tirmizi, Taharet 2; Nesai, Taharet 108.
2) bk. Müslim, Taharet, 32; Tirmizî, Taharet, 2.
3) bk. Buhari, Vudu 25; Müslim, Taharet 8, 229.
4) bk. Şerhu’n-Nevevi, 3/108.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun