Günah işlediğimizde Allah’ın bize olan sevgisi azalır mı?

Tarih: 26.11.2018 - 20:04 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah’ın sevgisinin, insanların sevgisi gibi olmadığını bilmeliyiz. Zira Allah’ın diğer sıfatları gibi, muhabbet sıfatı da başkalarına benzemez.

Ayrıca, bu sevgi insanların şahıslarına değil, taşıdıkları vasıfların, hasletlerin iyi veya kötü durumlarına göre değişir. Bu hakikatin yüzünü görmek için, şöyle bir misalle üzerindeki peçeyi kaldırmak mümkündür:

Bir anne çocuğunu içten sever. Bu cibilli, fıtri, Yaratıcı tarafından gönüllerine yerleştirilen cazibeli bir iksirdir.

Bununla beraber, dindar bir anne, dinde laubali bir çocuğunu, dindar çocuğu gibi sevmediği bir gerçektir. Bu anne, gece gündüz ayyaş, hırsız, her türlü ahlaksızlığı yapan bir evladını, ilimle meşgul olan mütedeyyin, güzel ahlaklı bir evladını sevdiği kadar sevmez. Çünkü cemal ve kemal vasıfları sevgiyi mıknatıs gibi celbeder. Çirkin, pespaye, aşağılık vasıflar ise, nefreti çeker.

“Şüphesiz Allah, (manevi kirlerden temizlenmek için) tövbe edenleri de sever, (maddi kirlerden, gayr-ı meşru işlerden) temizlenenleri de sever. (Bakara, 2/222)

mealindeki ayette en büyük insanlık olan İslamiyet'in öngördüğü güzel ahlaka sahip olanları sevdiği bildirilmiştir. 

“Sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda savaşın, fakat (onlara haksızlık ederek) haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez.” (Bakara, 2/190)

mealindeki ayette ise, kafir düşmana karşı da olsa, İslam'ın öngördüğü savaş ahlakına uymayan davranışların Allah tarafından sevilmediği, benimsenmediği ifade edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun