Yazı yazma ve yabancı dil öğrenme konusunda Peygamberimizin tavrı nedir? Zeyd Bin Sâbit'in Arap, İbrani ve Süryani yazısını öğrenmesi nasıl olmuştur?

Tarih: 02.06.2006 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Zeyd bin Sabit (r.a.), Hicretten önce Evs ve Hazreç kabileleri arasında Buas günü vuku bulan çarpışmalarda, babasının ölmesiyle yetim kalmıştı. O sırada altı yaşında idi.

Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, Bedir'de esir alınan Kureyş müşriklerinden malî durumu kurtuluş fidyesi ödemeye müsait olmayan herbirisinin, Ensar çocuklarından on çocuğa iyice okuma yazma öğrettiği takdirde, serbest bırakılacaklarını bildirmişti. İşte Zeyd bin Sabit de o zaman okuma yazma öğrenmiş olan Ensar çocuklarındandı.

Hz. Zeyd bin Sabit, son derece zeki idi. Hicretin bu dördüncü senesinde Peygamber Efendimiz, kendisine Yahudî yazısını, yani İbraniceyi öğrenmesini emretti ve, "Ben yazılarımı, onların değiştirmeyeceklerinden emin değilim."1 buyurdu.

Bunun üzerine Hz. Zeyd, on beş gün içinde İbraniceyi öğrendi, hatta onda maharet sahibi oldu. Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, bundan sonra Yahudîlere bir şey yazacağı zaman, onu Hz. Zeyd'e yazdırır, Yahudîlerden gelen yazıları da ona okuturdu.2

Yine bir gün Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, Hz. Zeyd'e,

"Süryaniceyi güzelce okuyup yazabilir misin? Çünkü bana, Süryanice yazılar geliyor." dedi.

Hz. Zeyd cevaben, "Hayır, iyi okuyup yazamam." deyince, Peygamber Efendimiz:

"O halde sen onu iyice öğren." buyurdu.3

Bu emir, üzerine Hz. Zeyd bin Sâbit on yedi günde de Süryaniceyi öğrendi.

Dipnotlar:

1. Taberî, 3:42; Müsned, 5:1856.
2. Ebû Davud, Sünen, 2:286; Tirmizî, Sünen, 5:67-68.
3. Müsned, 5:182.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun