Rüyalarımızda ölmüşlerimizi görebilmek için ne yapmamız gerekir? Ölmüşlerimiz bize rüyalarımızda nasıl görülür, gerçekten onlar olduğunu nasıl anlayabilirim?

Tarih: 14.02.2007 - 11:28 | Güncelleme:

Soru Detayı
Rüyalarımızda ölmüşlerimizi görebilmek için ne yapmamız gerekir. Bir rüyanın şeytani anlamsız olduğu veya rahmani olduğunu nasıl anlayabilirim. Ölmüşlerimiz bize rüyalarımızda nasıl görülür gerçekten onlar olduğunu nasıl anlayabilirim?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ölmüşlerimizi rüyada görebilmek için ancak dua ile Allah'dan bunu talep ederiz. Rüyamızda gördüğümüz kişinin gerçekten o mu yoksa şeytani bir rüya mı olduğunu kesin olarak bilemeyiz. Ancak şeytani rüyalar bazı özellikleriyle bilinebilir. İslami esaslara zıt olan, insanı ümitsizliğe sevkeden üzüntü veren günaha sevkeden rüyalar gibi. Ancak her üzüntü veren rüya şeytanidir denilmez.

Rüyalar tabire muhtaç olduğu için, rüyalar konusunda net bir ifadede bulunmak çok zordur. İnsanın o anki ruh haline göre rüyalar şekillenebilir. Hatta gündüz hayalinizden geçirdiğiniz veya yaşadığınız şeyler gece değişik şekillerde rüyanıza aksedebilir.

İslam'a göre rüya üç çeşittir:

1. Salih rüya,
2. Şeytanî rüya,
3. İnsanın içinde yaşadığı olaylardan doğan rüya.

Salih rüya; vaki olacak olan şeyleri vukuundan evvel fıtrî istidad ile idrak etmekten ibarettir. Peygamber (sav) bununla ilgili şöyle buyurur:

"Müminlerin rüyası nübüvvetin kırk altı bölümünden bir bölümdür." (Müslim, Rüya 1; Buhârî, Ta’bir 3)

Şeytanî rüya; şeytanın, insanı korkutup üzüntüden üzüntüye sevk etmek için uyku halinde insanın kalbine verdiği vesveseden ibarettir. Peygamber (sav) şöyle buyurur:

"Sizden biriniz sevdiği bir rüya görürse o Allah'tandır. Bunun için Allah'a hamd edip rüyasını söylesin. Hoşuna gitmediği bir rüya görürse o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve onu kimseye de açmasın. Yoksa kendisine zarar verecektir." (Buhârî, Ta’bir 3)

İnsanın içinde yaşadığı olaylardan doğan rüya ise, insan bir şeyle meşgul olup onunla fazlasıyla ilgilendiği için hakkında rüya görür. Peygamber (sav) bir hadiste şöyle buyurur:

"Rüya üçdür. Allah tarafından olup müjde veren salih rüya, üzüntü verip şeytandan gelen rüya ve insanın kendi kendine bir şeyler söyleyip tasavvur ettiğinden meydana gelen rüya." (İbn Mace, Rüya, 3)

Yûsuf sûresinde zikredilen Hz. Yusuf (as)'ın rüyasıyla ilgili âyet ile yukarıda zikredilen hadisler bunu ifade ediyorlar. Rüyaların içinde hak rüyalar vardır. Ancak her rüya haktır ve her tabir de doğrudur denilmez. Rüyaya göre hareket ve rüyaya istinad etmek doğru değildir. Hatta fıkıh kitapları beyân ediyorlar:

Şeytan her ne kadar Peygamber'in suretine giremezse de Şaban'in yirmi dokuzunda Peygamber (sav) herhangi bir kimsenin rüyasında "yarın Ramazan'ın birinci günüdür, oruç tutunuz" diye emretse de bu rüya ile amel edilmez. Çünkü rüya ilim olmadığı gibi zabt da edilmez. (Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar, II / 300)

Rüya ve İlham ile Amel Etmek

Rüyalar ve ilhamlar, Rabbani ve Rahmani; şeytani ve nefsani olabilirler. Bu sebeple aralarını iyi belirlemek gerekir. İslam uleması bu konularda şu üç şartın yerine getirilmesi durumunda amel edilebileceğini, ama hiç kimseyi zorlamanın doğru olmadığını belirtirler.

1. Görülen rüya veya ilham, dinimizin emirlerinden birini kaldırıcı veya yasaklarından birini de helal edici cinsten, yani dine aykırı ve sünnete zıt olmayacak.

2. Rüya veya ilham güvenilir, herkesin itimat ettiği, Ebu Hanife, Şafii, İmamı Rabbani, İmamı Gazali gibi kişiler olmalıdır. Herkes o zatın yalan söylemeyeceği ve dinin esaslarını hakkıyla bilen ve yaşayan birisi olduğunu kabul etmelidir.

3. Rüya ve ilhamla elde edilen bilgiler dinin bir emri gibi kabul edilmemeli; sadece tavsiye edilebilir. Rüyalar ve ilhamlar birer ikazdır, irşattır; bağlayıcı ve zorlayıcı olamaz. Bu rüya ve ilhama uyanlar ayıplanmayacağı gibi, uymayanlar da ayıplanmaz.

İlave bilgi için tıklayınız:

RÜYA.

Ölen bir insanın ruhunun daha önce yaşamış olduğu mekanları ziyaret etmesi olayı ne derece doğrudur?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun