Rızkım mızrağımın gölgesi altına konulmuştur, hadisi sahih midir?

Tarih: 27.03.2015 - 02:56 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hadisin şerhi ve sıhhati nasıldır?
- İbni Ebu Şeybe Said b. Cebele vasıtasıyla Rasulullah'tan (asm) tamamını şöyle rivayet ediyor:

"Kıyâmet öncesinde hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ibâdet edilinceye kadar kılıçla gönderildim. Rızkım mızrağımın gölgesi altına konulmuştur. Zillet ve alçaklık benim emrime karşı gelenlere yüklenmiştir. Kim bir topluluğa benzerse o da onlardandır." (Ahmed İbn Hanbel, II, 50, 92; Buhari, Cihad, 87)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Söz konusu hadis rivayeti -sorudaki şekliyle- İbn Eb Şeybe’de yer almaktadır. Bu rvayet “mürsel” fakat “hasen” bir senetle zikredilmiştir. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 6/98)

- İbn Hanbel’de -soruda işaret edildiği gibi- iki rivayet vardır. Birinde (2/50) daha kısa, diğerinde (2/92) İbn Ebi Ebi Şeybe’de olduğu gibi daha uzunca aktarılmıştır.

İbn Hanbel’in rivayetinde yer alan “Abdurrahman b. Sevban”ın sika olup olmadığı hususunda alimler arasında farklı kanaatler vardır. (bk. İbn Hacer, a.g.y)

Ancak İbn Ebi Şeybe’nin “mürsel-hasen” senetli rivayeti İbn Henbel’in rivayeti için bir şahittir. (İbn Hacer, a.g.y)

- Buhari’nin İbn Ömer’den yaptığı rivayette ise, yalnız: “Rızkım mızrağımın gölgesi altına konulmuştur. Zillet ve alçaklık benim emrime karşı gelenlere yüklenmiştir.” manasındaki hadis bölümü vardır. (bk. Buhari, Cihad, 88)

- Buhari’nin sahih olan rivayetinde yer alan “Rızkım mızrağımın gölgesi altına konulmuştur. Zillet ve alçaklık benim emrime karşı gelenlere yüklenmiştir.” manasındaki ifadesini şöyle anlamak mümkündür:

Hz. Peygamber (asm) bu ifadeyle, (bazı hadislerde geldiği gibi) daha önceki peygamberlere helal olmayan ganimetin kendisi için helal kılındığına işaret etmiştir. Hayatta kaldığı sürece düşmanlarının kendisiyle savaşmaya devam edeceklerini ve kendisinin Allah’ın izniyle onlara galip gelip ganimetler elde edeceğini vurgulamıştır. Ümmetinin de tarih boyunca savaşlardan önemli miktarda ganimetler elde ederek rızıklarını bununla temin edeceklerini gaybi olarak haber vermiştir.

- İslam alimleri bu gibi rivayetlere dayanarak en güzel ve helal rızkın cihad yoluyla elde edilen ganimetler olduğunu belirtmişlerdir.

- Hadiste ayrıca, Hz. Peygamber (asm)'in “müdafaaya mecbur olarak” sürdürdüğü savaşlarda, kılıç ve mızrakların gölgesinin ta kıyamete kadar devam edeceğine ve İslam ümmetinin kahir ekseriyetle muhalif olan düşmanlarına karşı hep galip geleceğine işaret edilmiştir. Bu ahir zaman fitnesi hariç, tarih bu haberi tamamen doğrulamıştır. (krş. İbn Hacer, a.g.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun