Resim çizmekle ilgili eleştiriye ne dersiniz?

Tarih: 21.07.2021 - 11:21 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu eleştiriye nasıl bir cevap verebilirsiniz?
- Canlı resmi çizmenin mubah olup olmadığı hakkında birçok görüş var. Diyanet İşleri Başkanlığı fetvasında, canlı resmi çizmenin eski zamanlarda tevhid inancını korumak amacıyla olup, şimdiki yasak kapsamına girmediği kanısına varılmış. Siz de bu konuda aynı görüşlere sahipsiniz. Verdiğiniz fetvaya getirilen şu eleştiriye cevap vermenizi istirham ederim:
"Modern dönemde ileri sürülen, putperestliğe yol açma illeti ortadan kalktığı için artık sûret yasağının söz konusu olmadığı yönündeki görüş şöyle eleştirilmiştir: Sûret yasağının illetinin putperestliğe yol açma tehlikesiyle sınırlı olmayıp Allah’ın yaratmasına benzeme ve onun yaratması ile boy ölçüşme gerekçesinin de bu hükümde etkili olduğu hadislerden anlaşılmaktadır. Ayrıca putperestliğin hâlâ yaygın olduğu günümüzde putperestliğe götüren yolların kapatılmasına ihtiyaç kalmadığını söylemek mümkün değildir. İnsanlığın entelektüel düzeyinin yükseldiği ve tevhidi koruma ihtiyacının ortadan kalktığı, eski devirlerde insanların düşünce ve tahayyül güçlerinin yeterince gelişmemiş olması sebebiyle putlara tapındıkları ve bu yüzden resmin haram kılındığı şeklindeki yorumlar aydınlanmacı ve pozitivist tarih anlayışının etkisiyle yapılmaktadır."

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tapınma gerekçesi gibi “Allah’ın yaratmasına benzeme ve onun yaratması ile boy ölçüşme” gerekçesi de değişmeyen gerekçeler değildir.

Hükmün dayanağı (illeti) ortadan kalkınca hüküm de değişir.

Bu fıkıh kuralıdır, pozitivizmle filan alakası yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Resim çizmenin hükmü nedir? Canlı resmi yapmak caiz mi ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun