Peygamberler evrensel midir yoksa sadece tek bir kavme mi gönderilmişlerdir?

Tarih: 02.08.2015 - 05:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberler evrensel mi mesaj verirler yoksa sadece kavim kavim mi gönderilmişlerdir?
- bir hadiste Allahın İsa a.s da dinini insanlara duyurmak için elçiler gönderdigi yazıyor aynısını Hz Peygamber efendimizde yapmış oldugu yazıyor.
- Peygamber Efendimiz, bir gün ashab-ı kiramı toplayarak,

“Allah, beni bü­tün insanlara rahmet olarak gönderdi. İslam’ı yayma hususunda bana yar­dımcı olun! Havarilerin Meryemoğlu İsa’ya muhalefetleri gibi, siz de bana kar­şı muhalefette bulunmayın!” buyurdu. Sahabeler,
“Yâ Re­sû­lal­lah! Havariler, İsa’ya (a.s.) nasıl mu­ha­le­fet etmiş­ler­di?” diye sordular. Resûl-i Ekrem izah etti:
“Benim sizi davet ettiğim vazifeye, o da havarilerini davet etmişti. Ancak onun yakın yere gönderdiği kimseler, isteyerek gidip se­la­mete eriştiler; uzak yere göndermek istedikleri kimseler ise, gitmekten ka­çın­dılar. İsa (a.s.), bu durumu Allah’a arz etti ve şikayet­te bulundu. Gitmeye üşe­nen­lerin her biri, gönderilecekleri milletlerin dillerini konuşur oldukları halde sa­bahladılar. İsa (a.s.), onlara, ‘Bu, Allah’ın si­zin için kesinleştirdiği ve ehem­mi­yet verdiği bir iştir. Haydi, gidiniz!’ demişti; onlar da git­mişlerdi!” Bunun üzerine sahabeler,
“Yâ Re­sû­lal­lah!” dediler. “Biz, sana bu hususta yardımcı olacağız: Bizi arzu ettiğin yere gönder!” dediler.
- Diger bir hadiste ise şu yazıyor. (Her peygamber yalnız kendi kavmine geldi, ben ise bütün insanlara gönderildim.) [Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai]
- (Peygamber efendimiz, âlemlere rahmet olarak bütün dünyaya gelmiştir. Hatta cinlerin de Peygamberidir. Bu hadisler birbirleriyle çelişiyor madem tek evrensel peygamber bizim peygamberimiz ise neden Hz İsa Allahın dinini insanlara yaymak için elçiler gönderdi ki o zaman sadece israilogulları kavmine gönderilmemişmiydi o?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Diğer peygamberler kendi kavimlerine hususi olarak gönderilmiş, fakat ben bütün insanlara peygamber olarak gönderildim.” (Buhari, Teyemmüm, 1, Salat, 56; Müslim, Mesacid,3; Nesai, Gusul,36; Darimi, Salat, 111)

“Ve Onu /İsa’yı İsrailoğullarına peygamber olarak gönderecek...” (Al-i İmran, 3/49),

“Meryem oğlu İsa: 'Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen, Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim.' demişti. Ama o elçi, kendilerine belgelerle geldiği zaman: 'Bu, apaçık bir sihirdir.' demişlerdi” (Saf, 61/6)

mealindeki ayetlerde Hz. İsa’nın kendi kavmi olan İsrail oğullarına peygamber olarak gönderildiği açıkça ifade edilmiştir.

“(Resûlüm!) Biz seni bütün insanlığa bir müjdecisi ve bir uyarıcısı olarak gönderdik, lâkin insanların ekserisi bunu bilmezler.” (Sebe, 34/28)

mealindeki ayette ise, Hz. Muhammed (asm)’in bütün insanlara peygamber olarak gönderildiği beyan edilmiştir.

Hz. İsa’nın havarilerine tebliğ ve irşad görevi konusunda tavsiyede bulunurken:

“Millet yoluna gitmeyin ve Samiriyelilerin şehirlerinden hiçbirine girmeyin. Fakat daha ziyade İsrail evinin kaybolmuş koyunlarına gidin...” (Matta, 10/5-6)

ayetlerinde de Hz. İsa’nın havarilerini özellikle İsrailoğullarının irşadı için görevlendirdiği anlaşılmaktadır.

“Peygamber Efendimiz, bir gün ashab-ı kiramı toplayarak, 'Allah, beni bü­tün insanlara rahmet olarak gönderdi. İslam’ı yayma hususunda bana yar­dımcı olun! Havarilerin Meryemoğlu İsa’ya muhalefetleri gibi, siz de bana kar­şı muhalefette bulunmayın!' buyurdu. Sahabeler, 'Yâ Re­sû­lal­lah! Havariler, İsa’ya (a.s.) nasıl mu­ha­le­fet etmiş­ler­di?' diye sordular. Resûl-i Ekrem izah etti: 'Benim sizi davet ettiğim vazifeye, o da havarilerini davet etmişti. Ancak onun yakın yere gönderdiği kimseler, isteyerek gidip se­la­mete eriştiler; uzak yere göndermek istedikleri kimseler ise, gitmekten ka­çın­dılar. İsa (a.s.), bu durumu Allah’a arz etti ve şikayet­te bulundu. Gitmeye üşe­nen­lerin her biri, gönderilecekleri milletlerin dillerini konuşur oldukları halde sa­bahladılar. İsa (a.s.), onlara, ‘Bu, Allah’ın si­zin için kesinleştirdiği ve ehem­mi­yet verdiği bir iştir. Haydi, gidiniz!’ demişti; onlar da git­mişlerdi.” (İbn Hişam, Sire, 2/606-607)

şeklindeki bilgi her şeyden önce zayıf bir rivayettir. Hatta İbn İshak da bazı şeyleri unuttuğunu açıkça ifade etmiştir. (İbn Hişam, a.y.)

Bununla beraber, Hz. İsa İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiş olmakla beraber, imkân dahilinde başka insanlara da faydalı olmaya çalışması, Havarilerini onlara da yönlendirmesi onun asli görevinin İsrailoğullarına tebliğde bulunmasına engel değildir. Çünkü meallerini verdiğimiz Kur’an ayetleri ve  Matta’daki ayette bu husus açıkça ifade edilmiştir. Onun için buradaki bilgiler -sağlam olmak şartıyla- tevile muhtaçtır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun