Peygamberimizin misyonu ve vizyonu nedir?

Tarih: 06.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ümmet-i Muhammed olarak biz Müslümanların misyonumuz ve vizyonumuz ne olmalıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberimizin (sav) misyonu, aldığı vahyi insanlara tebliğ etmek ve ilahi mesajları onlara açıklamaktır.

Peygamberin (sav) vizyonu, vahiy ile şekillendiği için diğer insanların vizyonuna benzemez. Bununla beraber mutlaka bir şey söylemek gerekirse, “O, tevhit inancı çerçevesinde, hayata istikamet, cemiyete emniyet, beşeriyete -iki cihanda- saadeti öngören bir vizyona sahiptir.”

Müslümanların misyonu, öncelikle kendileri için Kur’an ve sünnet çerçevesinde bir hayat tanzim etmek, bunun yanı sıra diğer insanlara da -sahil-i selamete çıkaracak olan- aynı rotayı işaret etmektir.

Müslümanların vizyonu ise, Kur’an ve sünnet etrafında oluşan kolektif şuurla hareket ederek, geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği mümkün olduğunca kuşatan bir bakış açısıyla -bilinç düzeyine- bir yol haritasını çizmek olmalıdır.

Bugün, İslam ümmetinin en büyük sorunu, cehalet, fakirlik, ihtilaftır. Bunların izalesi ise, üstlenilmesi gereken en büyük misyondur. Bu misyonunu yerine getirmesi için, geçmişi geleceğe bağlayan şimdiki zamanın ilmî araç gereçleriyle donanmak, geleceğe dönük sosyal, siyasal, ekonomik öngörüleriyle gerçekçi ve de geniş bir vizyona sahip olması gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun