Peygamberimize her gün on salavat getiren, cennete uçarak mı gider?

Tarih: 23.02.2014 - 00:57 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Aleyhüsselatü Vesselam Efendimiz buyurdular ki:

"Bir gün bana Cenab-ı Hakk'ın dört büyük meleği geldi. Bunlar Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselam idiler. Cebrail Aleyhisselam bana dedi ki: Ya Resulullah! Senin ümmetinden bir kimse size günde on defa salavat ederse yarın kıyamet gününde ben onun elinden tutar, sıratı kuşlar gibi geçiririm. Mikail aleyhisselam'da dedi ki: Ben o kula senin kevser havuzundan kana kana içiririm. İsrafil aleyhisselam dedi ki: Ya Resullullah o kulun affı için başımı secdeye koyarım Allahu Teala onu affetmedikce başımı secdeden kaldırmam. Azrail aleyhisselam da: Ya Nebiyallah sana günde on dafa selavat edenin ruhunu peygamberler gibi kabzederim, dediler."

- Bu hadis sahih midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Sahih hadis kaynaklarında, bu mealdeki bir rivayete rastlayamadık.

- Bir rivayete göre Efendimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Cebrail bana şöyle dedi: Ya Muhammed! Senin ümmetinden kim sana salavat getirirse, Allah onun her bir salavatına mukabil ona on iyilik yazar, on günahını bağışlar, on derecesini yükseltir...”

Taberani’nin rivayet ettiği bu hadisin senedinde meçhul iki ravi bulunduğu, geri kalanların ise sika olduğu belirtilmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h. no:17286)

İlave bilgi için tıklayınız:

- ​Günde on salavat getirene büyük mükafatların verileceği doğru ...

Okunan dualara, yapılan ibadetlere verilen sevaplarla ilgili rivayetler nasıl anlaşılmalı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun