Peygamber Efendimiz abdest alırken dua yapmış mıdır?

Tarih: 22.01.2013 - 06:52 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Abdest alırken duâ yapılması hakkında sadece Ebû Musa el-Eş'arî (ra)'nin naklettiği bir hadis vardır. Ebû Musa (R.A.) diyor ki: Resûlüllah (asm) Efendimize abdest suyu getirdim. Abdest aldığında şu duayı yaptığını işittim:

«Allah'ım! Günahımı bağışla. Evimde bana genişlik ve huzur ver. Rızkımı bana mübarek ve bereketli kıl.»

Sonra Resûlullah'a dedim ki :

—  Ya Resûlullah! Şöyle şöyle duada bulunduğunu işittim. Buyurdu ki:

—  Bir şeye meyleder misin? (Yani abdestte başka bir şey aklına gelir de kafanı ona takar mısın?) (Nesâi-lbn Sünni: Ebu Musa el-Eş'ari'den.)

Abdestin sonunda duâ etmek hakkında sahih rivayetler vardır :

«Sizden kim abdest alır da abdestini yerliyerînce yapar, sonra da: 'Allah'tan başka ilâh bulunmadığına, O'nun bir olduğuna, ortağı olmadığına ve Hz. Muhammed'in de Allah'ın kulu ve resûlu olduğuna şehadet ederim.' derse herhalde kendisine sekiz cennetin kapılan açılır, dilediğinden içeri girer.» [Müslim: Ömer (ra)'den.]

«Kim abdest alır ve sonra: 'Sübhanekellahümme ve bî-hamdike eşhedü ellâ ilahe illâ ente esteğfiruke ve etubu ileyk.' derse, bu beyaz bir kağıda yazılır, ağzı mühürlü bir pere konulur, kıyamete kadar ne kırılır ne de açılır.» (Taberânî: El-Evsat'ta rivayet etmiş, ravilerinin hepsi de sıkadır.)

Tirmizi'nin yaptığı rivayette ise şu duanın da okunması tavsiye edilmiştir:

“Allah'ım! Beni çokça tövbe edenlerden kıl, çokça temizlenen kullarından eyle...”

Her organı yıkarken Allah'ı anmak ve şu duaları okumak da âdâbdandır:

Ağıza su alınırken: Allah'ım, Kur'ân okumam için bana yardım et, Seni anmam, şükretmem ve güzel ibâdette bulunmam için de yardımını benden esirgeme, denilir.

Burna su çekilirken: Allah'ım, cennet kokusunu bana koklat denilir.

Yüz yıkanırken: Allah'ım, yüzlerin ak ve kara olduğu günde yüzümü ak eyle, denilir.

Sağ el yıkanırken: Allah'ım, amel defterimi sağ elime ver ve beni kolay bir hesaba tabi' tut, denilir.

Sol el yıkanırken: Allah'ım! Amel defterimi sol elime verme, arkamdan da verdirme, denilir.

Baş meshedilirken: Allah'ım! Arş'ın gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde beni Arş'ın gölgesinde bulundur, denilir.

Kulaklar meshedilirken: Allah'ım! Beni, sözü dinleyip en güzeline uyan kullarından eyle, denilir. Boyun meshedilirken: Allah'ım! beni cehennem ateşinden azâd et, denilir.

Sağ ayak yıkanırken: Ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sabit kıl, denilir.

Sol ayak yıkanırken: Allah'ım günahımı bağışlanmış, iş ve gayretimi şükre lâyık görülmüş, ticaretimi kesad bulmamış ölçü ve anlamda kıl, denilir.

Her aza yıkandıktan sonra da Resûlullah (asm) Efendimize salât-u selâm getirilir.

(bk. Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/27-30.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun