Peygamber Efendimize bazı ateist çevreler "şizofrendi, deliydi, gaipten şeyler görüyordu" gibi sıfatlar yakıştırıyorlar. Onların bu sözlerinin aksini nasıl ispat ederiz?

Tarih: 14.08.2012 - 02:42 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Dünyanın en akıllı insan olarak kabul ettiği Hz. Muhammed (asm)’in şizofren olduğunu söylemek için oldukça cahil olmak gerekir. Aynı iddiayı, yani deli olduğu iddiasını Arap müşrikleri de seslendirmişlerdi. Onun bugünkü ateistlerin söyledikleri on beş asır önceki Cahiliye devrinin cahil müşrik Araplarından intihal ettikleri bir hezeyandır.

Kur’an- ı Kerim’in onların bu iddialarına verdiği cevaplardan biri şöyledir:
 “Nûn. Kalem ve ehl-i kalemin satırlara dizdikleri ve dizecekleri şeyler hakkı için; Rabbinin lütfuyla, deli değilsin. Hem senin ecrin, mükâfatın hiç kesilmez! Ve sen pek yüksek bir ahlâk üzerindesin!  Yakında göreceksin, onlar da görecekler.  Hanginizde imiş o dertler, o delilikler..."(Kalem, 68/1-6).
a) Burada başta Kur’an olmak üzere ilme sahip olanların Hz. Muhammed’in deli olmadığını çok iyi bildiklerine işaret edilmiştir. Zira, Kur’an gibi bir kitabı ortaya koyan bir zatın deli olma ihtimali trilyonda sıfırdır. Dünya tarihi boyunca hangi şizofren böyle bir eser ortaya koymuştur? yirmi üç yıl boyunca Kur’anı ayrı, kendi konuşmalarını ayrı tutan, ayrı bir üslupla icra eden, çok farklı bir sitille bu kitabı ortaya koyan -bırakın deliyi, şimdiye kadar- hangi akıllı, hangi filozof, hangi ilim adamı görülmüştür. 
 
b) Burada altı çizilen diğer bir nokta Hz. Muhammed (asm)’in yüksek ahlakının nazara verilmesidir. Bununla -adeta- yüce Allah bu iddiayı seslendirenlere şöyle diyor; ferdi, ictimai, ailevî, askeri, mülkî idarede, Peygamberin ortaya koyduğu yüksek ahlakın bir eşi ve benzeri yoktur. Varsa gösterin bakalım!.. Eğer birilerini bulup da “İşte bu da onun gibi her yönden mükemmel ahlaka sahiptir...” diye bilselerdi, kâfirler bunu her tarafa lanse ederlerdi. Fakat kaynaklarda hiç de öyle bir yaygaralarından söz edilmemiştir. Demek ki, o gerçekten eşsiz bir ahlak üzeredir... Peki hangi şizofren böyle bir ahlaka sahip olmuştur. Bugün dünyada binlerce şizofren var; hangisi Kur’an gibi birt kitap ortaya koyabilir, hangisi Hz. Muhammed (asm) gibi bir akla ve ahlaka sahip olabilir?.. Bugünkü teknolojik imkânları da kullanarak dünyanın bütün şizofrenlerini bir araya getirsinler böyle bir işi yapsınlar görelim!.. 
 
c) Aslında bu iddiayı seslendirenleri tımarhaneye götürüp, şizofren olup olmadıklarına bakılsın; bu konuda laboratuvarlarda pozitif bulguların çıkacağından emin olabilirler.
 
d) Çevresinde gizli şeyleri görenler sadece şizofrenler mi? Peygamberler, veliler de bunları görüyor... Yoksa yüz yirmi dört bin peygamberi, yüz binlerce keramet sahibi veli insanları deli olarak mı damgalayacağız? 
 
Sahabeden büyük şair Abdullah b. Ravaha, Hz. Peygamber (asm)'in bu durumunu şiirinde şöyle seslendirmiştir:
“Aramızda öyle bir peygamber var ki, bizim görmediklerimizi görüyor / öyle gaybî haberler veriyor ki, söylediklerinin hepsi ya aynı gün, ya da ertesi günün sabahında güneş gibi çıkmaktadır.”
Acaba, gelecekten haber verip de sözlerinin aynen çıktığı görülen kaç şizofren var? Hiç bir tane var mı? Elbette hayır...
 
e) On beş asırdan beri Kur’an lisanıyla bütün insanlara meydan okuyan, hiç kimsenin Kur’an gibi bir kitabı, hatta bir suresinin bir benzerini getiremeyecekleri tezini savunmuş olan Hz. Muhammed (asm)’in bu gücünü -haşa- şizofrenliğinden almış? Bu meydan okuma kıyamete kadar geçerlidir. Eğer birisi kalkıp da Kur’an’ın bir suresine benzer bir şey ortaya koyacaksa İslam dini tamamen yok olmaya mahkum olacaktır. Halbuki, elindeki Kur’an, ihtiva ettiği -ve olduğu gibi çıkan- gaybi haberleri, evrensel ahlakî prensipleri, âdil hukukî yasaları, sosyal, ekonomik, kültürel fenomenleri, dünya ve ahiretin saadet formülleri, kevni/kozmik/ontolojik, jeolojik, embriyolojik bilgileriyle bütün evrenin yaratıcısı ve sonsuz ilim, hikmet ve kudret sahibi Allah’ın kitabı olduğunu ortaya koymuştur.
 
Eğer dünyanın bütün akıllılarının bir benzerini yapamadıkları bir kitabı, şizofren birinin eseri kabul edilirse, bu takdirde insanlar deli ve akıllı kavramlarını düzeltmek zorunda kalacaktır. Bundan böyle deli/şizofren en akıllı; akıllı ise zırdeli anlamına gelecektir... Bu ise gerçeklerin altüst olması anlamına gelir ki, iddia sahiplerinden başka kimsenin sahip çıkamayacağı bir hezeyandır.
 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun