Öldükten sonra peygamberlerin bedeni çürür mü?

Tarih: 02.06.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ebû'd-Derda anlatıyor: Rasulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Cuma günü bana salâvatı çok okuyun. Çünkü o gün okunan salâvatlar meşhuddur, melekler ona şahitlik ederler. Bana salâvat okuyan hiç kimse yoktur ki, o daha okumasını bitirmeden salâvatı bana ulaştırılmamış olsun."

Bunun üzerine dedim ki: "Siz öldükten sonra da mı?"

"Evet buyurdular, öldükten sonra da. Zira Cenab-ı Hak Hazretleri toprağa, peygamberlerin cesedini çürütmeyi haram etmiştir. Allah'ın Peygamber’i her zaman diridir, rızka mazhardır." (bk. Ebu Davud, Salat, 207; Nesaî, cuma 5, 45; İbn Mâce, cenâiz, 65; Ahmed b. Hanbel, IV, 8)

- Diğer bir rivayette şu ifadelere yer verilmiştir:

“Allah toprağa, peygamberlerin bedenlerini/cesetlerini yemesini haram kılmıştır.”

Bu rivayet, Kütüb-i sitte’nin -Tirmizi dışında-  beşinde zikredilmiştir. (bk. Neylu’l-Evtar, hno: 1205)

Peygamber (asm) cuma gününün faziletini belirttikten sonra, bu faziletten istifâde etmeleri için ümmetine bu günde kendisine bol bol salavât getirmelerini tavsiye etmiş ve bu salavâtın zat-ı saadetlerine arz olunacağını bildirmiştir. Bunun üzerine sahâbiler bu haberi ilk anda garipsemişler ve "çürüyüp yok olduktan sonra salavâtların Resûlullah'a nasıl arz edileceğini" sormuşlardır.

Hz. Peygamber (asm) ashabın hayret ederek sordukları bu soruya, yeryüzünün nebilerin cesetlerini çürütemeyeceğini, söyleyerek karşılık vermiştir. Bu, peygamberlerin kabirlerinde diri olduklarından kinayedir. Elbette bu tamamen Cenab-ı Hakk'ın kudreti dahilinde harikulade bir haldir. Bunu Hz. Peygamber böyle haber vermiştir. Mü'min böyle inanır. Gerçi zannî delille sabit olduğu için inkârı küfrü gerektirmez ama, hiçbir şey kazandırmayacağı gibi çok şeyler kaybettirir. (bk. el-Menhel, 4/186 – 187; Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları, 4/126-127)

Rivayete göre Amr b. el-Cemuh ile Abdullah b. Amr Uhud savaşında şehit olmuş ve aynı yere defnedilmişlerdi. 46 sene (bir rivayette 6 ay) sonra sel gelip kabirlerini tahrip ettikleri için kabirlerinden çıkarılmışlar ve her ikisinin de b edenleri çürümemişti. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 3/216)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun