Nisa suresi 150. ayet deizm hastalığına mı işaret eder?

Tarih: 29.04.2020 - 11:35 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran okurken maelini de okuyorum. Kuran okurken Nisa Suresi 150. ayeti kerimeye geldim. Mealine bakınca bu ayetin deizm hastalığına işaret ettiğini düşündüm. Zira ayet-i kerime'nin “Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyen” kısmını okuyunca "Subhanallah! Bu ayet 14 asır öncesinden bugünkü 'deistlere' ve 'deizme' sesleniyor ve imanlarının geçersiz olacağını haber veriyor." dedim.
- Bu düşüncem doğru mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetlerin mealleri şöyledir:

“Şüphesiz ki Allah’ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak, Allah’a inanıp, peygamberlerini inkar etmek isteyenler ve: 'Biz, peygamberlerden bir kısmına iman eder, bir kısmını inkar ederiz.' diyenler ve iman ile küfrün arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu, işte bunlar gerçek kafirlerin ta kendileridir. Kafirler için ise pek aşağılayıcı bir azap hazırladık!” (Nisa, 4/150-151)

Bu ayetlerde kafirler dört gruba ayrılmış:

1. Hem Allah’ı ve hem peygamberlerini inkar edenler; putlara tapan ve / veya akıl ve nefislerini putlaştırmış olan müşrikler, dinsizler, ateistler, materyalistler, tabiat perestler,.. bu gruba girer.

Bunlara göre, içinde yaşadıkları evin mimarı / projesi, yapım ustası ve işçileri yoktur. Varlık alemi de böyledir, kendi kendine vücud bulmuş, kendi yasalarını (kozmik ve tabii) kendisi koymuştur, anlamdan ve amaçtan yoksun olarak zaman içinde öylesine akıp gitmektedir.

2. Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler; yani Allah’a iman iddiasında bulunup da peygamberlere inanmayan masonik felsefenin peşinde giden deistler ve beznerleri bu gruba girer.

Bunların peygamberleri inkar edip Tanrı'nın varlığına, hatta tek bir Tanrı'ya inanmalarının bir değeri yoktur. Çünkü "Onlar 'Allah hiçbir şey indirmemiştir.' diyerek Allah'ı hakkıyla takdir etmiş değildirler." (En'am, 6/91)

3. Peygamberlerin bir kısmına iman edip bir kısmına iman etmeyenler; Yahudi ve Hristiyanlar bu gruba girer.

Nitekim Yahudiler, Hz. İsa'nın (as) ve Hz. Muhammed'in (asm) peygamberliklerini tanımazlar. Hristiyanlar, Hz. Musa'yı ve Hz. İsa'yı teyid ederlerken, Hz. Muhammed'in (asm) peygamberliğini inkar ederler.

4. İman ile küfrün arasında bir yol tutmak isteyenler; bunlar münafıklardır.

Münafık, “Aslında inanmadıkları halde Allah’a ve âhiret gününe iman ettik.” diyen (Bakara 2/8), zihin karışıklığı, ruh bozukluğu veya irade zayıflığı yüzünden imanla küfür arasında gidip gelen, şüphe içinde bocalayan (Nisa 4/137, 143), imandan çok küfre yakın olan (Al-i İmrân 3/167) çifte şahsiyetli insandır.

İşte mümin olmayan bu insanların tamamı, müminlere devamlı zulmetmekte ve Allah katında tek hak din olan İslam’a karşı ellerinden geleni yapmaktadırlar. Hayat görüşü olarak birbirleriyle pek ortak noktaları olmayabilir, ama İslam düşmanlığında birleşirler.

Allah, bunların hepsinin gerçek kafirlerin ta kendileri olduğunu haber verir ve kafirler için pek aşağılayıcı bir azap hazırladığını bildirir.

Özetle, bu ayetlerde ateist, deist, Yahudi, Hristiyan ve münafık başta olmak üzere bütün küfür ehline işaret edildiği söylenebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun