"Namazlara ve orta namaza devam edin." Bakara Suresi 238. ayette belirtilen orta namaz hangisidir?

Soru Detayı
Bakara Suresi 238. ayet mealen "namazlara dikkat edin, hele orta namaza, ve kalkın Allah için divan durun" şeklindedir. Bu ayetteki "hele orta namaz" ifadesi ile hangi vakit namaz kastedilmektedir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah Teâla,

"Namazlara ve orta namaza devam edin; gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun." (Bakara, 2/238)

buyurarak orta namazına ayrı bir önem vermiştir.

Orta namazın beş vakit namazdan hangisi olduğuna dair kesin bir delil yoksa da ikindi, sabah ve öğle namazı olabileceği konusunda rivayetler vardır. Ancak ashab ve tabiîn çoğunluğu bu namazın ikindi namazı olduğu görüşündedirler.

Cenâb-ı Hakk'ın orta namazın hangi namaz olduğunu belirtmemesi, her namazın orta namaz olduğu kabul edilerek özen gösterilmesi içindir. Özellikle, gündüz (sabah-öğle) ve gece (akşam-yatsı) namazlarının ortasında olması sebebiyle ikindi namazının edası hususunda itina edilmelidir. (Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili, İstanbul 1935, I, 810; Muhammed Ali es-Sâbûnî, Muhtasaru Tefsir-i İbn Kesîr, Beyrut 1401, I, 218; Mehmed Vehbî, Hulâsatü'l Beyân Fî Tefsîri'l-Kur'ân, İstanbul 1339-1341,I, 204).

Peygamber Efendimiz (asm) aşağıda verdiğimiz hadislerde şöyle buyurmaktadır:

"Her kim ikindi namazını kaçırırsa o sanki ehli (ailesi) ve malı elinden kaçırılmış gibidir." (Sahîh-i Müslim Terc. Mehmet Sofuoğlu, İstanbul 1968, II /256);

"Salât-ı berdeyni (sabah ve ikindi namazlarını) her kim kılarsa Cennete girdi gitti." (Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarîh Tercemesi, Ankara 1985,III /521);

"Ahzâb günü Resulullah (s.a.s) "Bizi orta namazdan, ikindi namazından alıkoydular. Allah onların evlerini ve kabirlerini ateş doldursun." buyurdu. Sonra o namazı iki ışâ (akşamla yatsı) arasında kıldı." buyurulmaktadır. Bir başka hadiste de "her kim ikindi namazını (kasden) terkederse ameli batıl olur" (Ahmed Naim, a.g.e, I/493),

(Şamil İslam Ans., Mad. İkindi Namazı)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun