Namazın sonunda önce sola selam verilir mi?

Tarih: 30.05.2023 - 15:21 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı yabancı Müslümanların namazın sonunda önce sola selam verdiklerini gördüm. Bununla ilgili hüküm nedir? Bu yaptıkları doğru mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hanefî mezhebinde namazların sonunda önce sağa sonra sola selam vermek vaciptir. Çünkü Peygamberimiz (asm) hep öyle yapmıştır. (bk. Neylu’l-evtar, 2/292)

Hanefilerin diğer bir görüşüne göre de sağa selam verilmesi vacip, sol tarafa selam verilmesi sünnettir.

Namazdan çıkılması, bütün imamlara göre yalnız sağa verilen bir selam ile olur, bununla namaz biter. (bk. el-Halebi, Fıkhu’l-İbadat, 1/88; İbnü’l-Hümâm, Feth, 1/328; Zeylaî, Tebyîn, 1/125)

Birinci selamı vermeyi farz gören Şafilere göre bunun terk edilmesi namazı da iptal eder. (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 1/273)

Özetlersek: Hanefilere göre, her iki tarafa selam vermek de vaciptir. Keza önce sağa vermek de vaciptir. (bk. el-Mevsuatu’l-Fıkhıyetü’l-Küveytiye, 11/316)

Malikî, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre, sağ tarafa selam vermek farzdır. Çünkü Peygamberimiz (asm) her zaman iki selam vermiş ve ilk selamı sağından vermiştir. Yalnız Malikilere göre, cenaze ve nafileler dışındaki namazlarda ikinci selam da farzdır. (bk. a.g.e, 11/314-315)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun