Namazda selam verirken "Ve Berakatuhu" ifadesini kullanmak sünnet midir? Bu konudaki rivayetleri değerlendirir misiniz?

Tarih: 30.04.2011 - 04:39 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konudaki rivayetler şöyledir:

- İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh) anlatıyor:

"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) (namazı bitince) sağına ve soluna selam verir, şöyle derdi:

"Esselâmu aleyküm ve rahmetullah, esselâmu aleyküm ve rahmetullah." [Ebû Dâvud, Salât 189, (996); Tirmizî, Salât 221, (295); Nesâî, Sehiv 71, (3, 63).]

Ebû Dâvud'da "soluna" tabirinden sonra şu ziyade yer alır: "...Öyle ki yanağının beyazını gördük."

Nesâî'de ise şu ziyade vardır: "...Öyle ki, şu taraftan yanağının beyazlığını görürdük."

- Ebû Dâvud'un Vâil İbnu Hucr (radıyallâhu anh)'dan yaptığı bir diğer rivayette şöyle gelmiştir:

"[Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)] sağına, "esselâmu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtuhu" diyerek, soluna da "esselamu aleyküm ve rahmetullah" diyerek selam verirdi."

Yine Ebû Dâvud'da Semüre İbnu Cündeb'ten gelen bir rivayette: "...sonra imamınıza ve kendinize selam verin" buyurulmuştur." [Ebû Dâvud, Salât 189, (997), 182, (875).]

Hanefiler ve Şafiiler birinci rivayete göre hüküm vermişlerdir. Malikiler ise ikinci rivayeti esas almışlardır. Mezheplerin hadislerden hüküm çıkarmadaki metodları farklılık gösterebilir.

Hanefi mezhebine göre: Selam verirken «Es-Selâmu aleyküm ve rahmetu'llahi» denilir. Muhtar olan budur. Selâm kelimesinin başına (Elîf-Lâm) koymak daha uygundur. (El-Muhit - Serahsî - Fetâvâ-yi Hindiyye.)

Biz Hanefilere göre, selâmın sonunda «ve berekâtühü» denilmez... Aynı zamanda ikinci selâmı birincisine oranla biraz daha alçak ses­le söylemek sünnettir. En uygun olan da budur. (El-Muhit / Serahsi - Et-Tebyin / Zeylaî.) (bk. Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/266.)

Maliki mezhebine göre, selam lafzına «ve berekâtühü» sözü de ilave edilir. Bu sözler söylenirken uzatılmaz seri olarak söylenir. (bk. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ans., II/84)

Şafii mezhebine göre, selam verirken «Es-Selâmu aleyküm ve rahmetu'llah» denilir. (bk. Mehmet Keskin, Büyük Şafii İlmihali, s. 150)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun