Namaz kişiyi nasıl yıkar?

Tarih: 21.10.2022 - 14:59 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Beş vakit namazın, namaz kılanı günde beş defa yıkanması gibi temizlediğiin duydum, böyle bir hadis var mı?
- Varsa namaz kişiyi nasıl yıkar?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili bir hadis şöyledir:

“Beş vakit namaz, herhangi birinizin kapısı önünden gürül gürül akan ve içinde günde beş defa yıkandığı ırmağa benzer.” (Müslim, Mesâcid 284)

İnsanın vücudunda veya elbisesinde bulunan kirler ve pislikler, nasıl yıkanmak ve yıkamakla temizlenirse, manevî kirlerin temizlenmesi de her gün kılınan beş vakit namazla mümkün olmaktadır.

Bu hadis-i şerif, işte bu gerçeği bize çok canlı bir benzetme ile müjdelemektedir.

Beş vakit namazın, kapının önünden gürül gürül akan ve içinde günde beş defa yıkanılan bir ırmağa benzetilmesi, hem kolay ulaşılır bir arınma imkânı bulunduğunu hem de en iyi şekilde temizlenmenin mümkün olduğunu anlatmaktadır.

Yirmi dört saatlik bir zaman dilimi içinde yani gecesi gündüzüyle bir günde, bilerek veya bilmeyerek işlenecek hata ve günahları, bu süre içinde kılınacak beş vakit namaz vasıtasıyla temizleme imkân ve şansı her Müslüman için mevcuttur. Bu, her namazın, bir önceki namazdan itibaren işlenecek günahlara kefaret olduğunu göstermektedir.

Bu hadiste büyük günah küçük günah ayırımı bulunmamaktadır. Ancak başka bir hadiste “Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde beş vakit namaz, bu namazlar arasındaki günahlara kefarettir.” buyurulmaktadır. (bk. Müslim, Tahâret 16)

Günde beş vakit kıldığı namazlarla, bir gün içindeki hatalarından temizlenme imkânı bulmuş ve bunun şuuruna ermiş Müslümanın, büyük günah işlememek konusunda da oldukça ileri derecede bir irade eğitimi aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Küçük günahların birikmesiyle oluşacak büyük günah yığınlarından kurtulmuş olmak az nimet midir?

O halde dinin direği olan beş vakit namaz hem kulluğun her gün yaşanmasına hem de insanın günahlardan temizlenmesine vasıtadır.

Böyle bir imkânı kullananlar, elbette ümit (reca) içinde olmayı hak etmişlerdir.

Buna göre:

- Beş vakit namaz, günde beş kez günahlardan arınma imkânıdır.

- Namazlı-niyazlı Müslüman olmak, Allah’ın rahmetine kavuşma ümidi beslemek için yeter bir sebeptir.

- Günde beş vakit namaz kılmak, maddeten ve manen “temiz Müslüman olmak” demektir. (Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun