Metafizik nedir, kısaca açıklar mısınız? Dinler metafizik midir?

Metafizik nedir, kısaca açıklar mısınız? Dinler metafizik midir?
Tarih: 08.10.2020 - 15:30 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Metafizik kelimesinin lügat manası şöyledir; duyularımızla algılayamadığımız varlıkları, olguları, genel ve bütünleyici varlık kavramını konu edinen, varlığın mahiyetini araştıran felsefe disiplini, fizik ötesi, eski tabiri ile mâbâdettabîa.

İman öyle bir sırdır ki ne sadece akılla gidebiliriz ne de sadece kalple.

Bunu biraz açarsak, göreceğiz ki dünyada IQ seviyeleri ne kadar üst düzeyde olan dehalar, maddi durumları çok çok iyi olan insanlar var, ama imanları yok.

Derler ki para haram ile ilim fesat ile maluldür, hastadır, illetlidir. Yani bunlar kimde varsa çok dikkatli olmaları gerekir, malına haram karışmasın, ilmine de fesat girmesin diye son derece titiz olmalıdır.

Nitekim tarih, akıllarına yenilen, ilimlerini ve maddi gelirlerini kendilerinden bilmiş nice insanlarla doludur; tıpkı Belam ve Karun gibi.

Sadece kalple de gidersek çok riskler taşıyabiliriz ve ayağımız kayabilir. Tıpkı Hazret-i İsa’ya olan sevgilerini ilahlık mertebesine taşıyan Hristiyan rahipleri gibi.

İslam her şeyde dengeyi, sırat-ı müstakimi yol olarak göstermekte.

Dolayısıyla iman için de diğer her şey için de akıl ve kalp beraber çalışacak.

Müslüman olmayan felsefeci aklına güvenir ve “Bana göre böyledir.” der. Oysa peygamberler ve onlara tabi olan müminler ise “Allah’a göre böyledir.” der. Onun için Müslüman olmayan felsefeciler birbirini tekzip ederek gelirler, peygamberler ise birbirlerini tasdik ederek gelirler.

Gelelim sualinize: Din konusu metafizik midir? 

Bu suali iki türlü anlayabiliriz;

1. Din konusu 5 duyu ile kavranabilir mi? 

Hayır, kavranamaz.

Bu cevapla da dinlerin metafizik olduklarını söyleyebiliriz. Ve dine ihtiyacın fıtri ve akli olduğunu ve bir yaratıcının var olduğunu kabul etmemiz gerekir.

2. Din konusu, selim ve bozulmamış akıl ile kavranabilir mi?

Elbette kavranır.

Yaratıcı yoktur, peygamberler yalandır, kitaplar yalandır, bunlar olmamıştır demek en hafif ifadesi ile akıl tutulmasıdır.

Hemen arkadan peki hangi din, hangi kitap suali gelmekte ve sitemizde ve feyyaz.tv sitemizde nice Kur'an menşeli açıklamalarda göreceğimiz gibi, insanı tek tatmin eden ve kusursuz olan tek dinin de İslam olduğunu anlarız.

Yani din bir tarafından “metafizik ve soyut” diğer tarafından ise “fizik ve somut”, diğer bir deyişle her yönüyle hakikat, hatta var olan tek hakikattir.

Matematik der ki “dört işlem var”; toplama, çıkarma, çarpma ve bölme.

Teşbihte hata olmasın, Allah da der ki “beş işlem var”; yukarıdakilere ilave olarak “bereket”. Tarlaya bir mısır danesi ekersin, yedi koçan her koçanda yedi yüz dane verir. Yani bir dane olur 4.900 dane.

İşte bu işleme bakarsınız ve gözünüzün önünde fiziken olan bu somut olayı bir türlü açıklayamazsınız.

Gene bu işleme bakarsınız ve soyut olarak metafizik olan bu olayı asla inkar edemezsiniz.

Çünkü hakkın ta kendisi ve hakikattir.

İşte yaratılış, din, iman…. da tam olarak böyledir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun