Mehdi’nin mahşerde sancağı olacak mı?

Tarih: 04.06.2016 - 01:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mahşerde resurullahla beraber Mehdi ali resulun sancağının olacağından bahsediliyor.
- Bu anlamda bir rivayet var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Araştırmalarımızda böyle bir bilgiye rastlayamadık. Bununla beraber,

“O gün bütün insanları önderleriyle birlikte çağırırız.” (İsra, 17/71)

mealindeki ayetin değişik yorumları arasında “kıyamet günü herkes / her topluluk tabi olduğu önderleriyle birlikte veya önderlerine nispet ederek çağırırız.” yorumu da dikkat çekicidir.

Bu önderler, peygamberler gibi iyi önderler olduğu gibi kötü önderler de olur. Buna göre, “Ey İbrahim’in ümmeti! Ey Musa’nın ümmeti! Ey İsa’nın ümmeti! / Ey Firavun’un taraftarları!” diye çağırırlar. (Kurtubi, ilgili ayetin tefsiri)

- Rivayete göre Hz. Ali, “Bu önderlerden maksat peygamberler ve her asrın imamı (müceddidi) olduğunu” bildirmiştir. (bk. Kurtubi, a.g.y)

Bir rivayete göre Hz. Peygamber (asm) de bu ayeti açıklarken şöyle buyurmuştur:

“O gün (hesaba çekilmek üzere mahkemeye çağrılırken) her ümmet / topluluk kendi zamanının imamı, Rablerinin kitabı ve peygamberinin sünneti ile (ona nispet edilerek) çağrılır. İbrahim’in tabilerini getirin! Musa’nın, İsa’nın, Muhammed’in tabilerini getirin! Şeytanın tabilerini, dalalet reislerinin tabilerini getirin!” denilir. (Kurtubi; Suyuti ed-Durru’l-mensur, ilgili ayetin tefsiri)

Bu merfu rivayete göre de, her devrin peygamberi yanında, her asrın imamının da bu ayetin ifadesinde dahil olduğunu anlamak mümkündür.

- Rivayete göre İbn Abbas da bu ayeti açıklarken şöyle demiştir:

“Her topluluk, dünyada iken kendilerini hidayete veya dalalete davet eden zamanlarının imamı / önderi ile çağrılır.” (bk. Hazin, ilgili yer)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun