Maun suresinin mealindeki din günü ifadesi doğru mu?

Tarih: 04.11.2018 - 20:15 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Maun suresinin bazı meallerinde "din gününün sahibi'' deniyor. Arapçada ''Yevm'' demek gün manasına geliyorsa Maun suresinde ''Yevm'' diye kelime yok. Bazı ilahiyatçılar da olmayan ''din gününün'' ayetin mealine sokulmasının yanlış olduğunu söylüyor.
- Bu konuda aklım karışık açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayette zikredilen “din” kelimesi hakkında, farklı yorumlar yapılmıştır.

a. Bazı alimlere göre, buradaki “din”den maksat İslam dinidir. Çünkü, Müslümanların ıstılahında “din” denilince İslam dini akla gelir. “Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.” (Al-i İmran, 3/19) mealindeki ayette de bu hakikate vurgu yapılmıştır.

b. Alimlerin büyük çoğunluğuna göre, ayetteki “din” kelimesi, hesap ve ceza / karşılık anlamındadır. Buna göre ayetin meali şöyledir: “Hesap ve cezanın (iyilik ve kötülüğün karşılığının) olacağını inkar edeni gördün mü?” (bk. Razi, ilgili yer)

Bu ikinci yoruma göre “din günü” ifadesinde bir sakınca yoktur. Çünkü, hesabı inkar etmek, “hesap gününü/din gününü” inkar etmek anlamına gelir. Bununla beraber, “din günü” yerine, “hesap günü” demek daha doğrudur. Çünkü bu tabir, “din” kelimesinin bir açıklamasıdır.

Fakat soruda yer alan “Din gününün sahibi” ifadesi doğru değildir.

- Taberi de bu ayeti: “Ya Muhammed gördün mü, Allah’ın vereceği sevabı ve cezayı inkâr ettiğinden, onun emir ve yasaklarına riayet etmeyen kimseyi...” şeklinde açıklamıştır. (Taberi, ilgili yer)

- Diyebiliriz ki, baktığımız birçok tefsir kaynaklarının hepsinde “Din” kelimesi, “hesap, ceza/karşılık” manasında anlaşılmıştır. Hesabın olacağı yer ise kıyamet gündür. Bu sebeple “gün” kelimesi, “din” kelimesinin içinde zımnen vardır. Fakat Türkçede bunu açıklamak için “din günü” yerine “hesap günü” ifadesi daha doğrudur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun