La ilahe illallah, tanrıçadan başka tanrıça yoktur demek mi?

Tarih: 03.03.2018 - 01:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kabe ve kıble sözünün etimolojik kökeni nedir nasıl kullanılıyordu?
1. “Hazreti Peygamber'den çok önce Anadolu’nun büyük Tanrıçası Kybele Mekke’ye götürülerek tapınılmak üzere Kâbe’ye konmuştu. Namazdaki “kıble” sözü Anadolu Tanrıçası Kybele’nin adıdır.”
- Bu bilginin doğruluk payı var mıdır Kabe ve Kıble isminin bizim alimlerimiz ve dil bilginleri nasıl türediğini söylüyor?
- Eskiden beri mitolojide kullanılan kelimelerin zamanla Arapçaya ve İslamda kullanıldığına cevabınız ne olur?
2. "La ilahe illallah" diyenler aslında tanrıçadan başka tanrıça yoktur diyorlar, çünkü la eki dişilik takısıdır, Allah kelimesi de Al-ilah tan türediğini söylüyorlar. Bunun anlamı da Ay tanrısıdır. İslamiyetten önce de şiirlerde kullanıldığını söylerler.
- Cevabınız ne olur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

- Böyle bir bilgiye rastlayamadık. Bunun doğru olmadığını da çok iyi biliyoruz. Çünkü, ne “Anadolu Tanrıçası” diye bir şey, ne de “Kybele” adında “Anadolu’nun büyük tanrıçası” diye bir şey saygın tarih kaynaklarında söz konusu değildir.

- Kaldı ki, bu “Kybele” adındaki tanrıçanın Mekke’ye götürülmesi söz konusu olsaydı, bütün İslam kaynaklarında yer alırdı. Binler defa Hz. İbrahim’in inşa ettiği Kâbe'nin adı ve kıble fonksiyonuyla ilgili bilgiler kaynaklarda aktarıldığı halde, sorudaki bilgiye hiç yer verilmemesi, bunun gerçekle bağlarının kopuk olduğunun açık delilidir.

- Kıble kelimesinin etimolojik anlamı: cihettir, yöndür. Aynı kökten gelen “İstikbal” kelimesi, karşılamak anlamına gelir. Karşılamak ise, öndeki yönü ifade eder. Kâbe namazda müminlerin kıblesidir. Çünkü, her namaz kılan kimse önünü o yöne çevirir, ön tarafıyla karşılar.

Cevap 2:

“La” kelimesinin dişilik alameti olduğunu söylemek için cehalet seviyesinin epey altına düşmek gerekir.

Gerek İslam öncesi Arap şiirlerinde, gerek İslam sonrası şiirlerde, hutbelerde, ayet ve hadislerde “La” edatı bir harftir, pekiştirilmiş bir olumsuzluk ifade eder. Bu manasından dolayı buna “nefy-i cins” edatı denir. Bir şeyin kökten yok olduğunu, var olmadığını ifade etmek için kullanılır.

Lafzı aynı, ama manası daha az olumsuzluğu ifade eden bir “La” daha vardır. Aralarında hem irab hem anlam bakımından çok büyük fark vardır.

“La İlahe ilellah”daki “La”nın ismi üstün, haberi ötredir. Diğer edatın ismi ötre, haberi üstündür.  

Örneğin: “La recüle fid’dari” cümlesinde “Evde hiçbir erkeğin bulunmadığı” anlatılır. “La recülün fid’dari” cümlesinde  “Evde bir erkeğin bulunmadığı” anlatılmış olur.

- Bu edatın haberi genellikle mahzuftur. Cümlenin aslı şöyledir: “La ilahe mevcudun illallah”. Buna göre kelime-i tevhiddeki “La ilahe illallah” manası, “Allah’tan başka hiçbir ilah mevcut değildir / yoktur.” şeklindedir.

- Özetle, sorudaki bilgilerin hiçbiri -din düşmanı cahillerin akılsız belleklerinden çıkıp da- gün yüzünü görmemiştir. Vesselam.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah kelimesi eski Orta Doğu mitolojisindeki "el-ilah", "el-lath ...
İlahe kelimesi, dişi ilah mı demek?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun