Kurbanda, kesilmek için yatırılan hayvanın, yatırma esnasında ayağı veya boynuzu kırılırsa ne olur?

Tarih: 10.01.2007 - 10:37 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayvanda meydana gelen her ayıp ve kusur, onun normal ölçüsünde bir noksanlık meydana getirip yararını azaltıyorsa, diğer bir deyimle kıymetini düşürüyorsa, o takdirde böyle bir noksanlık kurban edilmesine engel sayılır. Bunun aksi durumunda ise bir engel sayılmaz.

Zengin bir kimse ister alırken kusurlu bulunsun, ister aldıktan sonra kusur meydana gelsin, belirtilen ölçü ve anlamda ise, onu kurban etmesi caiz değildir; yenisini alıp boğazlar. Fakir kimse için bu söz konusu değildir. İster alırken kusurlu bulunsun, ister aldıktan sonra kusur meydana gelsin, her iki durumda da onun kurban edilmesi caizdir. Çünkü zaten fakire kurban kesmek vacip değildir.(Tatarhaniyye- Fetavayi Hindiyye)

Zengin bir kimse, kurbanlık için semiz bir koyun satın alır, henüz kurban günleri gelmeden o hayvan iyice zayıflar da normal değerini kaybederse, onu kurban etmesi caiz olmaz. Satın alan fakir olursa kurban etmesi caiz olur. Bunun gibi zenginin sağlam vasıfta aldığı hayvanın gözleri kör olur veya kulağı ya da kuyruğu kesilir, ya da dişleri dökülür ya da buna benzer bir arıza meydana gelirse, artık o hayvanı kuban etmesi caiz olmaz. Ama fakir kimsenin aldığı hayvanda bu tür noksanlıklar meydana gelse bile, onu kurban etmesine engel sayılmaz. Çünkü kurban ona vacip değildir. Bunun gibi kurbanlık için satın aldığı koyun ölür veya çalınırsa, o takdirde bir başkasını alıp boğazlaması gerekir.

Kurbanlık hayvan yere yatırılırken ayağı kırılır veya gözüne sert bir cisim dokunarak kör olmasına sebebiyet verilirse, yine de onu kurban etmek kafi geleceğinden yenisini almaya lüzum yoktur. Kıyas yoluyla bu duruma gelen hayvanın kurban edilmemesi gerekirse de, sakınılması çok zor bir husus olduğundan istihsanen cevaz verilmiştir. Hatta İmam Ebu Yusuf'a göre hayvan boğazlanmadan br gün önce bile böyle bir kazaya uğrarsa yine kurban olur. (El- Bedayi-Kasani-Fetavayi Hindiyye; Celal Yıldırım, İslam Fıkhı)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun