Kesilmeyen kurbanın bedeli ne yapılmalıdır; kesilmemiş kurbanın kazası var mıdır?

Tarih: 20.09.2006 - 22:09 | Güncelleme:

Soru Detayı
Kesilmemiş kurbanın kazası sadece Kurban Bayramı'nda mı yerine getirilmeli, yoksa herhangi bir zamanda kaza kurbanı kesilebilir mi?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kurban, ancak "eyyâm-ü nahr" denilen Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde kesilir. Bu günler Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günleridir. Kurban Bayramı'nın birin­ci gün kesmek daha iyidir. Bu günler geçince artık kurban kesilmez. Fa­kir olan bir kimse, kurban için bir hayvan satın almışsa müddetin geç­mesi ile bunu diri olarak tasadduk eder. Zengin ise ister bir kurban al­mış olsun, ister almamış olsun parasını sadaka olarak verir. (el-İhtiyar li Talili'l-Muhtar)

Şartlarını taşıdığı halde ihmal vb sebeplerle kurban kesmeyen bir kimsenin, o yıla mahsuben, bir kurban bedelini fakirlere vermesi, ayrıca tövbe ve istiğfar etmesi gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun