Kur'anı yavaş yavaş ve düzgün bir şekilde okuma emrinin, okuduğunu anlama ile ne ilgisi olabilir?

Tarih: 17.10.2014 - 11:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Müzzemmil suresinde Kuran’ı yavaş yavaş ve düzgün bir şekilde okumamız emredilmektedir. Bu emrin, okuduğunu anlama ile ne ilgisi olabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Herkes şunu çok iyi bilir ki, herhangi bir yazıyı hızlı okumak ile yavaş okumak arasında çok fark vardır. Yavaş okumak, yazılanları kavramaya büyük katkısı vardır.

- Bununla beraber, bu ayetin manası konusunda farklı yorumlar vardır:

a) İbn Abbas ve Zeyd b. Eslem’e göre bunun manası: “Kur’an’ı hakkıyla tebyin et! Yani harflerinin, kelimelerinin hakkını vererek oku!"

b) Said b. Cübeyr’e göre, manası: “Kur’an’ı gereği gibi tefsir et!”

c) "Kur’an’ı nazmına uygun şekilde, bir kelimeyi bile yerini değiştirmeden; öne almadan veya geriye bırakmadan oku!"(bk. Maverdi, ilgili ayetin tefsiri)

d) Bazılarına göre, “Kur’an’ı; harekelerinin, kelimelerinin, harflerinin hakkını vererek (tecvitle) oku!”(Zemahşeri, Razî, ilgili yer)

- Bu yorumları genel olarak ikiye ayırmak mümkündür: Biri, Kur’an’ın lafızlarını tecvit kuralına uygun olarak yavaş yavaş okumak. Diğeri, Kur’an’ın manasını tefsir edip açıklamak.

- Kur’an’ı tertil ile yavaş yavaş okumak, okuyanın kalbine ayetlerin inceliklerinin ve hakikatlerinin doğmasına vesile olur. Örneğin;

Allah’tan bahseden ayetleri okuduğunda onun azametini ve celalini hisseder. vad ve vaid (müjde ve tehdit) konularında içinde korku ve ümit duygusu ortaya çıkar. Böylece marifetullah’ın nuru okuyanın kalbini nurlandırır.

Buna mukabil, Kur’an’ı hızlı okumak onun manalarından gaflet etmek manasına gelir. Oysa insanın ruhu ilahi mesajları kavradığında büyük bir sevinçle coşmaya başlar. Bu sevinç okunan ayetlerin üzerinden süratle geçmesine engel olur.

Bir şeyi seven, onu hızlıca geçmek istemez. Bundan anlaşılıyor ki, "tertil"den maksat kalbin huzurudur (okuma esnasında ne okuduğunun farkında olacak şekilde hazır bulunmasıdır) ve marifetin kemalidir. (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun